Đang xử lý.....

KHOA SINH HỌC LÀ CƠ SỞ GIÁO DỤC ĐẠI HỌC HÀNG ĐẦU VỀ ĐÀO TẠO, NGHIÊN CỨU KHOA HỌC VÀ BỒI DƯỠNG GIÁO VIÊN 

Truyền thông Khoa Sinh học

Khoa Sinh học, Trường Đại học Sư phạm- Đại học Thái Nguyên (Trước đây từ 1966-1994 là Trường Đại học Sư phạm Việt Bắc), được thành lập năm 1966, với gần 55 năm truyền thống xây dựng và phát triển, ngày nay Khoa Sinh học, Trường Đại học Sư phạm Thái Nguyên được biết đến như là địa chỉ tin cậy về đào tạo giáo viên sinh học cho các trường phổ thông, là địa chỉ tin cậy về nghiên cứu khoa học và chuyển giao công nghệ phục vụ đời sống, sản xuất.

 

Tính đến tháng 1 năm 2020, Khoa Sinh học, Trường Đại học Sư phạm Thái Nguyên có đội ngũ giảng viên có chất lượng cao, tỷ lệ giảng viên có học vị tiến sĩ chiếm 77,78 %. Trong 27 giảng viên của Khoa có 1 giáo sư, 7 Phó giáo sư, 13 tiến sĩ, 5 nghiên cứu sinh tiến sĩ đang học tập tại Đức, Pháp, Trung Quốc và Đài Loan (http://bio.tnue.edu.vn/cac-nha-khoa-hoc).