Đang xử lý.....

Cộng đồng Khoa Sinh học tạo dựng Môi trường giảng dạy, học tập và nghiên cứu chuyên nghiệp 

Truyền thông Khoa Sinh học

Khoa Sinh học, Trường Đại học Sư phạm- Đại học Thái Nguyên là một cộng đồng học tập chuyên nghiệp, ở đó tập thể sư phạm của Khoa thường xuyên gặp gỡ, chia sẻ kiến thức sinh học và công nghệ sinh học hiện đại, hợp tác trong cải thiện tổ chức và kỹ năng dạy học để nâng cao kết quả học tập của sinh viên. Môi trường chuyên nghiệp ở Khoa Sinh học luôn hướng tới "Kiến tạo những giá trị khác biệt", chất lượng, hiệu quả và bền vững.