Đang xử lý.....

Chương trình đào tạo Thạc si Di truyền học đạt tiêu chuẩn Kiểm định Chất lượng Giáo dục 

Ngày 09/3/2023, Trường Đại học Sư phạm – Đại học Thái Nguyên đã phối hợp với Trung tâm Kiểm định chất lượng giáo dục (KĐCLGD) - Đại học Quốc gia Hà Nội (ĐHQGHN) long trọng tổ chức Lễ công bố Quyết định và trao Giấy chứng nhận kiểm định chất lượng cơ sở giáo dục và 11 chương trình đào tạo gồm: 07 chương trình đào tạo cử nhân sư phạm04 chương trình đào tạo trình độ thạc sĩ Chương trình Thạc sĩ Di truyền học, mã số:  8 42 01 21 của Khoa Sinh học đạt tiêu chuẩn Tiêu chuẩn Kiểm định Chất lượng Giáo dục đợt này.