Đang xử lý.....

Lịch xét công nhận đạt tiêu chuẩn chức danh GS, PGS năm 2023 

Lịch xét công nhận đạt tiêu chuẩn chức danh Giáo sư, Phó giáo sư năm 2023 tại ở Web của Hội đồng Giáo sư Nhà nước.

http://hdgsnn.gov.vn/tin-tuc/thong-bao-lich-xet-cong-nhan-dat-tieu-chuan-chuc-danh-gs-pgs-nam-2023_718/