Đang xử lý.....

THÔNG TIN TUYỂN SINH ĐẠI HỌC CHÍNH QUY NGÀNH SƯ PHẠM KHOA HỌC TỰ NHIÊN NĂM 2022 

Từ năm 2020, Trường Đại học Sư phạm giao nhiệm vụ cho Khoa Sinh học, Khoa Vật lý và Khoa Hóa học tổ chức đào tạo Cử nhân Sư phạm Khoa học Tự nhiên, đến năm nay, 2022 là mùa tuyển sinh thứ Ba. Khoa Sinh học trân trọng gửi đến các em học sinh THPT những thông tin tuyển sinh ngành đào tạo Sư phạm Khoa học Tự nhiên.