Đang xử lý.....

Quỹ Phát triển khoa học và công nghệ Quốc gia (NAFOSTED) thông báo tiếp nhận hồ sơ đăng ký Giải thưở...

THÔNG TIN NGHIỆM THU VÀ KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU ĐỀ TÀI KH&CN CẤP CƠ SỞ 2020 do TS. Võ Xuân Thủy là c...

THÔNG TIN NGHIỆM THU VÀ KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU ĐỀ TÀI KH&CN CẤP CƠ SỞ 2020 do ThS. Nguyễn Thành Tr...

THÔNG TIN NGHIỆM THU VÀ KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU ĐỀ TÀI KH&CN CẤP CƠ SỞ 2020 do TS. Đỗ Thị Huế là ...

Thông báo nghiệm thu và thông tin kết quả nghiên cứu đề tài khoa học công nghệ cấp cơ sở năm 2020 do...

THÔNG BÁO về việc đăng ký thực hiện sáng kiến cơ sở năm học 2021-2022

Góp ý Dự thảo Quyết định ban hành nội bộ của Trường Đại học Sư phạm và Sự thảo Quyết định ban hành Q...

Thông báo nghiệm thu cấp cơ sở và thông tin kết quả nghiên cứu đề tài KH&CN cấp Bộ mã số B2020-T...

THÔNG BÁO Danh sách ứng viên đăng ký xét đạt tiêu chuẩn chức danh Phó Giáo sư năm 2021 tại Hội đồng ...

THÔNG TIN KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU VÀ NGHIỆM THU CẤP CƠ SỞ ĐỀ TÀI KH&CN CẤP BỘ B2020 do PGS. TS Đỗ Vũ Sơn ...

Thông báo điều chỉnh lịch xét công nhận đạt tiêu chuẩn chức danh GS, PGS năm 2021

Công văn về việc thực hiện một số nhiệm vụ cấp bách trong phòng chống dịch COVID-19 tại Trường

Ban hành Quy trình đón sinh viên quay lại Trường và các bước xử lý tình huống khi có người nghi nhiễ...

THÔNG BÁO về việc tuyển chọn tổ chức, cá nhân chủ trì thực hiện đề tài khoa học công nghệ cấp Đại h...

Tham dự Lễ đón nhận Huân chương Lao động hạng Nhất, kỷ niệm 55 năm Ngày truyền thống Nhà trường và K...