/

KHOA SINH HỌC LÀ CƠ SỞ GIÁO DỤC ĐẠI HỌC HÀNG ĐẦU VỀ ĐÀO TẠO, NGHIÊN CỨU KHOA HỌC VÀ BỒI DƯỠNG GIÁO VIÊN

Khoa Sinh học, Trường Đại học Sư phạm- Đại học Thái Nguyên (Trước đây từ 1966-1994 là Trường Đại học Sư phạm Việt Bắc), được thành lập năm 1966, với gần 55 năm truyền thống xây dựng và phát triển, ngày nay Khoa Sinh học, Trường Đại học Sư phạm Thái Nguyên được biết đến như là địa chỉ tin cậy về đào tạo giáo viên sinh học cho các trường phổ thông, là địa chỉ tin cậy về nghiên cứu khoa học và chuyển giao công nghệ phục vụ đời sống, sản xuất.
a

Lịch công tác tuần từ 21/9/2020 đến 27/9/2020

21/09/2020 | Lịch công tác
Các thầy cô tập trung hoàn thành đề cương môn học theo hướng dẫn mới.
a

CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO TRÌNH ĐỘ ĐẠI HỌC NGÀNH SƯ PHẠM SINH HỌC, TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM-ĐẠỊ HỌC THÁI NGUYÊN ĐẠT TIÊU CHUẨN CHẤT LƯỢNG GIÁO DỤC

20/09/2020 | Tin hoạt động
Ngày 14 tháng 10 năm 2019, Giám đốc Trung tâm Kiểm định chất lượng giáo dục - Đại học Quốc gia Hà Nội đã chứng nhận Chương trình đào tạo trình độ đại học ngành Sư phạm Sinh học (Chính quy), Trường Đại học Sư phạm-Đại học Thái Nguyên đạt tiêu chuẩn chất lượng giáo dục do Bộ trường Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành với tỷ lệ các tiêu chí đạt yêu cầu là 92%.

a
Chủ Nhật - 20/09/2020

CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO TRÌNH ĐỘ ĐẠI HỌC NGÀNH SƯ PHẠM SINH HỌC, TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM-ĐẠỊ HỌC THÁI NGUYÊN ĐẠT TIÊU CHUẨN CHẤT LƯỢNG GIÁO DỤC

Ngày 14 tháng 10 năm 2019, Giám đốc Trung tâm Kiểm định chất lượng giáo dục - Đại học Quốc gia Hà Nội đã chứng nhận Chương trình đào tạo trình độ đại học ngành Sư phạm Sinh học (Chính quy), Trường Đại học Sư phạm-Đại học Thái Nguyên đạt tiêu chuẩn chất lượng giáo dục do Bộ trường Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành với tỷ lệ các tiêu chí đạt yêu cầu là 92%.
a
Thứ Hai - 07/09/2020

Seminar khoa học cho nghiên cứu sinh

Khoa Sinh học, Trường Đại học Sư phạm, Đại học Thái Nguyên tổ chức seminar cho các nghiên cứu sinh chuyên ngành Di truyền học

Lịch công tác tuần từ 21/9/2020 đến 27/9/2020

Các thầy cô tập trung hoàn thành đề cương môn học theo hướng dẫn mới.

Lịch công tác tuần từ ngày 07/9/2020 đến 13/9/2020

Vào hồi 8h30 các ngày 08 và 10 tháng 9 năm 2020, Trường Đại học Sư phạm, Đại học Thái Nguyên tổ chức Bảo vệ và Đánh giá Luận án Tiến sĩ Sinh học cho NCS Lê Thị Hồng Trang (Chuyên ngành Di truyền học) và NCS Vũ Thị Thanh Thủy (Chuyên ngành Lý luận&PPDH bộ môn Sinh học).

Lịch công tác tuần từ ngày 31/8/2020 đến 06/9/2020 (Có thay đổi)

Họp chi bộ và Hội nghị viên chức, người lao động Khoa Sinh học chuyển sang sáng Chủ nhật, ngày 06 tháng 9 năm 2020.