/

KHOA SINH HỌC LÀ CƠ SỞ GIÁO DỤC ĐẠI HỌC HÀNG ĐẦU VỀ ĐÀO TẠO, NGHIÊN CỨU KHOA HỌC VÀ BỒI DƯỠNG GIÁO VIÊN

Khoa Sinh học, Trường Đại học Sư phạm- Đại học Thái Nguyên (Trước đây từ 1966-1994 là Trường Đại học Sư phạm Việt Bắc), được thành lập năm 1966, với gần 55 năm truyền thống xây dựng và phát triển, ngày nay Khoa Sinh học, Trường Đại học Sư phạm Thái Nguyên được biết đến như là địa chỉ tin cậy về đào tạo giáo viên sinh học cho các trường phổ thông, là địa chỉ tin cậy về nghiên cứu khoa học và chuyển giao công nghệ phục vụ đời sống, sản xuất.
a

Các bài báo Quốc tế của giảng viên Khoa Sinh học công bố trên Tạp chí Quốc tế ISI và Scopus

25/09/2020 | Tin hoạt động
Trong những năm gần đây, Khoa Sinh học đã nỗ lực nghiên cứu và đã đạt được nhiều thành tích và có nhiều bài báo xuất bản trên các tạp chí quốc tế. Dưới đây là một số công bố quốc tế điển hình trên các tạp chí trong hệ thống SCIE và Scopus.
a

CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO TRÌNH ĐỘ ĐẠI HỌC NGÀNH SƯ PHẠM SINH HỌC, TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM-ĐẠỊ HỌC THÁI NGUYÊN ĐẠT TIÊU CHUẨN CHẤT LƯỢNG GIÁO DỤC

25/09/2020 | Tin hoạt động
Ngày 14 tháng 10 năm 2019, Giám đốc Trung tâm Kiểm định chất lượng giáo dục - Đại học Quốc gia Hà Nội đã chứng nhận Chương trình đào tạo trình độ đại học ngành Sư phạm Sinh học (Chính quy), Trường Đại học Sư phạm-Đại học Thái Nguyên đạt tiêu chuẩn chất lượng giáo dục do Bộ trường Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành với tỷ lệ các tiêu chí đạt yêu cầu là 92%.

a
Thứ Sáu - 25/09/2020

Các bài báo Quốc tế của giảng viên Khoa Sinh học công bố trên Tạp chí Quốc tế ISI và Scopus

Trong những năm gần đây, Khoa Sinh học đã nỗ lực nghiên cứu và đã đạt được nhiều thành tích và có nhiều bài báo xuất bản trên các tạp chí quốc tế. Dưới đây là một số công bố quốc tế điển hình trên các tạp chí trong hệ thống SCIE và Scopus.
a
Thứ Sáu - 25/09/2020

CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO TRÌNH ĐỘ ĐẠI HỌC NGÀNH SƯ PHẠM SINH HỌC, TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM-ĐẠỊ HỌC THÁI NGUYÊN ĐẠT TIÊU CHUẨN CHẤT LƯỢNG GIÁO DỤC

Ngày 14 tháng 10 năm 2019, Giám đốc Trung tâm Kiểm định chất lượng giáo dục - Đại học Quốc gia Hà Nội đã chứng nhận Chương trình đào tạo trình độ đại học ngành Sư phạm Sinh học (Chính quy), Trường Đại học Sư phạm-Đại học Thái Nguyên đạt tiêu chuẩn chất lượng giáo dục do Bộ trường Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành với tỷ lệ các tiêu chí đạt yêu cầu là 92%.

Lịch công tác tuần từ 21/9/2020 đến 27/9/2020

Các thầy cô tập trung hoàn thành đề cương môn học theo hướng dẫn mới.

Lịch công tác tuần từ ngày 07/9/2020 đến 13/9/2020

Vào hồi 8h30 các ngày 08 và 10 tháng 9 năm 2020, Trường Đại học Sư phạm, Đại học Thái Nguyên tổ chức Bảo vệ và Đánh giá Luận án Tiến sĩ Sinh học cho NCS Lê Thị Hồng Trang (Chuyên ngành Di truyền học) và NCS Vũ Thị Thanh Thủy (Chuyên ngành Lý luận&PPDH bộ môn Sinh học).