Đang xử lý.....

TUYỂN SINH ĐÀO TẠO TRÌNH ĐỘ THẠC SĨ NGÀNH DI TRUYỀN HỌC VÀ LÍ LUẬN &PPDH BỘ MÔN SINH HỌC NĂM 2024

29/02/2024 Tuyển sinh
Năm 2024, Trường Đại học Sư phạm, Đại học Thái Nguyên tuyển sinh 19 ngành đào tạo trình độ thạc sĩ, trong đó Khoa Sinh học tuyển sinh đào tạo 02 ngành: Di truyền học (20 chỉ tiêu) và Lí luận&PPDH bộ môn sinh học (20 chỉ tiêu) vào hai đợt: 09-10/5/2024 và 03-04/10/2024.
a

TUYỂN SINH ĐẠI HỌC CHÍNH QUY NĂM 2024

29/02/2024 | Tuyển sinh
Năm 2024, Trường Đại học Sư phạm, Đại học Thái Nguyên tuyển sinh 15 ngành đào tạo Giáo viên trình độ đại học chính quy, trong đó Khoa Sinh học tuyển sinh đào tạo 02 ngành, đó là: Ngành Sư phạm Sinh học (40 chỉ tiêu) và ngành Sư phạm Khoa học Tự nhiên (50 chỉ tiêu).
a

TUYỂN SINH ĐÀO TẠO TRÌNH ĐỘ TIẾN SĨ NGÀNH DI TRUYỀN HỌC VÀ SINH THÁI HỌC NĂM 2024

23/02/2024 | Tuyển sinh
Năm 2024, Trường Đại học Sư phạm, Đại học Thái Nguyên tuyển sinh 8 ngành đào tạo trình độ tiến sĩ, trong đó Khoa Sinh học tuyển sinh 02 ngành Di truyền học (06 chỉ tiêu) và Sinh thái học (06 chỉ tiêu) vào hai thời điểm: tháng 5/2024 và tháng 10/2024 với phương thức xét tuyển
a

CHÚC MỪNG NĂM MỚI

15/02/2024 | Tin hoạt động
Chúc mừng năm mới Giáp Thìn-2024
a
Thứ Năm - 29/02/2024

TUYỂN SINH ĐÀO TẠO TRÌNH ĐỘ THẠC SĨ NGÀNH DI TRUYỀN HỌC VÀ LÍ LUẬN &PPDH BỘ MÔN SINH HỌC NĂM 2024

Năm 2024, Trường Đại học Sư phạm, Đại học Thái Nguyên tuyển sinh 19 ngành đào tạo trình độ thạc sĩ, trong đó Khoa Sinh học tuyển sinh đào tạo 02 ngành: Di truyền học (20 chỉ tiêu) và Lí luận&PPDH bộ môn sinh học (20 chỉ tiêu) vào hai đợt: 09-10/5/2024 và 03-04/10/2024.
a
Thứ Năm - 29/02/2024

TUYỂN SINH ĐẠI HỌC CHÍNH QUY NĂM 2024

Năm 2024, Trường Đại học Sư phạm, Đại học Thái Nguyên tuyển sinh 15 ngành đào tạo Giáo viên trình độ đại học chính quy, trong đó Khoa Sinh học tuyển sinh đào tạo 02 ngành, đó là: Ngành Sư phạm Sinh học (40 chỉ tiêu) và ngành Sư phạm Khoa học Tự nhiên (50 chỉ tiêu).
a
Thứ Sáu - 23/02/2024

TUYỂN SINH ĐÀO TẠO TRÌNH ĐỘ TIẾN SĨ NGÀNH DI TRUYỀN HỌC VÀ SINH THÁI HỌC NĂM 2024

Năm 2024, Trường Đại học Sư phạm, Đại học Thái Nguyên tuyển sinh 8 ngành đào tạo trình độ tiến sĩ, trong đó Khoa Sinh học tuyển sinh 02 ngành Di truyền học (06 chỉ tiêu) và Sinh thái học (06 chỉ tiêu) vào hai thời điểm: tháng 5/2024 và tháng 10/2024 với phương thức xét tuyển
a
Thứ Năm - 15/02/2024

CHÚC MỪNG NĂM MỚI

Chúc mừng năm mới Giáp Thìn-2024
Thống kê truy cập
  • Người trực tuyến Người trực tuyến
    • Khách Khách 1
    • Thành viên Thành viên 3
    • Tổng lượt truy cập Tổng 4
    • Tổng lượt truy cập: Tổng lượt truy cập 1151449