Đang xử lý.....
a

HỘI NGHỊ CÔNG NGHỆ SINH HỌC TOÀN QUỐC NĂM 2023

27/05/2023 | Tin hoạt động
Bộ Chính trị vừa ban hành Nghị quyết số 36-NQ/TW ngày 30/1/2023 về phát triển và ứng dụng Công nghệ sinh học phục vụ phát triển bền vững đất nước trong tình hình hình mới. Nhân những sự kiện này, Hội nghị khoa học Công nghệ sinh học toàn quốc 2023 do Viện Công nghệ Sinh học và Hội Công nghệ Sinh học Việt Nam tổ chức tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia, Hà Nội.
a
Thứ Bảy - 27/05/2023

HỘI NGHỊ CÔNG NGHỆ SINH HỌC TOÀN QUỐC NĂM 2023

Bộ Chính trị vừa ban hành Nghị quyết số 36-NQ/TW ngày 30/1/2023 về phát triển và ứng dụng Công nghệ sinh học phục vụ phát triển bền vững đất nước trong tình hình hình mới. Nhân những sự kiện này, Hội nghị khoa học Công nghệ sinh học toàn quốc 2023 do Viện Công nghệ Sinh học và Hội Công nghệ Sinh học Việt Nam tổ chức tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia, Hà Nội.
Thống kê truy cập
  • Người trực tuyến Người trực tuyến
    • Khách Khách 3
    • Thành viên Thành viên 5
    • Tổng lượt truy cập Tổng 8
    • Tổng lượt truy cập: Tổng lượt truy cập 575138