Đang xử lý.....

Đội ngũ giảng viên Khoa Sinh học có trình độ cao, tâm huyết và chuyên nghiệp 

Truyền thông Khoa Sinh học
Hiện nay, Đội ngũ cán bộ viên chức Khoa Sinh học gồm 31 giảng viên, kỹ thuật viên và cán bộ văn phòng, với 27 giảng viên, 4 viên chức gồm giáo viên trung học, kỹ thuật viên và cán bộ văn phòng. Trong số các giảng viên của khoa có 1 Giáo sư; 7 Phó giáo sư; 13 tiến sĩ, 5 nghiên cứu sinh đang học tập tại Cộng hòa liên bang Đức, Pháp, Trung Quốc, Đài Loan; 1 nghiên cứu sinh đang học tập trong nước, 1 thạc sĩ. Số giảng viên có học vị tiến sĩ, chức danh giáo sư và phó giáo sư là 21 người trong tổng số 27 giảng viên, chiếm 77,78%. Đội ngũ giảng viên Khoa Sinh học có trình độ cao, tâm huyết với nghề dạy học và nghiên cứu khoa học.

 

                                                   ĐỘI NGŨ GIẢNG VIÊN KHOA SINH HỌC

PGS.TS Nguyễn Thị Tâm

PGS.TS Nguyễn Văn Hồng

GS.TS. Chu Hoàng Mậu

TS. Đinh Thị Phượng

PGS.TS Nguyễn Phúc Chỉnh

TS. Nguyễn Thị Thu Ngà

TS. Phạm Thị Thanh Nhàn

PGS.TS. Vũ Thị Thu Thủy

TS. Hoàng Phú Hiệp

ThS. Bành Thị Mai Anh

 TS. Nguyễn Thị Hằng

PGS.TS.Sỹ DanhThường

TS. Lương Thị Thúy Vân

PGS.TS. Hoàng Văn Ngọc

ThS. Nguyễn Thị Thu Hà

TS. Nguyễn Thị Ngọc Lan

TS. Nguyễn Viết Thắng

TS. Nguyễn Hữu Quân

ThS. Nguyễn Vũ Bão

ThS. Nguyễn Thị Quỳnh Anh

TS. Từ Quang Trung

ThS. Hoàng Thanh Tâm

TS. Lê Phương Dung

ThS. Nguyễn Đức Hùng

 

 

TS. Phạm Hồng Tú

 

PGS.TS Lê Ngọc Công

TS. Từ Quang Tân

 

loading....