Đang xử lý.....

Bài kiểm tra đánh giá năng lực cho HS Trung học cơ sở 

Thiết kế các bài kiểm tra đánh giá năng lực là yêu cầu trong dạy học Chương trình GDPT 2018. Bạn có thể tham khảo một bài kiểm tra dưới đây:

Bài số 5. Nitơ là một trong những nguyên tử thiết yếu tạo nên các cơ thể sống:

+ RNA và DNA bao gồm các bazơ nitơ.

+ Vitamin là các amin (hợp chất chứa nitơ) rất quan trọng để sinh vật hoạt động bình thường.

Có một chu trình nitơ dưới đây, mô tả dòng chảy của các nguyên tử nitơ trong tự nhiên:

 

 

Các nhà sinh học trong không gian X, những người chịu trách nhiệm về việc khai phá, mở mang sao Hỏa, đang có kế hoạch tái tạo bầu khí quyển trái đất, tái tạo thành phần khí trong nhà kính ở sao Hỏa. Nồng độ nitơ trong Trái đất xấp xỉ 78%, trong khi nồng độ nitơ ở Sao Hỏa là khoảng 2,8%. Thể tích của nhà kính là 10 000 mét khối.

Các phi hành gia sẽ cần chuyển đến sao Hỏa bao nhiêu mét khối nitơ đậm đặc (100%) để biến một nhà kính chứa đầy không khí sao Hỏa thành một nhà kính chứa không khí Trái đất? Giải thích.

A-34 200;            B-7 520;         C-7 800;          D- 35 500.

--------HẾT--------

GS. Chu Hoàng Mậu

 

 

loading....