Đang xử lý.....

Chúc mừng Học viên cao học ngành Di truyền học, Sinh học Thực nghiệm, Lý luận và Phương pháp dạy học bộ môn Sinh học bảo vệ thành công Luận văn thạc sĩ sinh học 

Theo quyết định của Hiệu trưởng trường Đại học Sư phạm – Đại học Thái Nguyên ngày 10/08/2021 về việc Thành lập Hội đồng đánh giá luận văn thạc sĩ và được sự ủy nhiệm của nhà trường, ngày 01/09/2021, Khoa Sinh học tổ chức Phiên họp đánh giá luận văn thạc sĩ theo hình thức bảo vệ trực tiếp kết hợp với trực tuyến online cho 09 Học viên thuộc 03 ngành: Di truyền học, Sinh học thực nghiệm, Phương pháp và Lý luận dạy học bộ môn Sinh học. Đến dự có các thầy cô, học viên cao học trong Khoa và Hội đồng đánh giá luận văn thạc sĩ gồm các Nhà Khoa học của Khoa cùng các nhà khoa học đến Sở Giáo dục và Đào tạo, Trường Đại học Khoa học, Trường Đại học Y Dược, Trường Đại học Tân Trào, Tạp chí Giáo dục.

Các Đề tài luận văn ngành Di truyền học, Sinh học thực nghiệm tập trung vào các lĩnh vực Di truyền học và Công nghệ sinh học hiện đại ứng dụng trong Nông nghiệp Công nghệ cao và Hoạt tính sinh học của các hợp chất thiên nhiên. Trong khi đó, các đề tài luận văn thuộc ngành Phương pháp và Lý luận dạy học bộ môn Sinh học nghiên cứu về thiết kế, tổ chức dạy học trải nghiệm STEM và sử dụng bài tập tình huống trong dạy học Sinh học. Các học viên được tiếp cận với các tri thức và phương pháp nghiên cứu hiện đại; kết quả nghiên cứu có tính thời sự, cấp thiết, có ý nghĩa khoa học và thực tiễn cao.

Các Đề tài luận văn ngành Di truyền học, Sinh học thực nghiệm tập trung vào các lĩnh vực Di truyền học và Công nghệ sinh học hiện đại ứng dụng trong Nông nghiệp Công nghệ cao và Hoạt tính sinh học của các hợp chất thiên nhiên. Trong khi đó, các đề tài luận văn thuộc ngành Phương pháp và Lý luận dạy học bộ môn Sinh học nghiên cứu về thiết kế, tổ chức dạy học trải nghiệm STEM và sử dụng bài tập tình huống trong dạy học Sinh học. Các học viên được tiếp cận với các tri thức và phương pháp nghiên cứu hiện đại; kết quả nghiên cứu có tính thời sự, cấp thiết, có ý nghĩa khoa học và thực tiễn cao.

Luận văn của tất cả các học viên được Hội đồng đánh giá đáp ứng tốt yêu cầu của Luận văn thạc sĩ sinh học, đạt loại giỏi và xuất sắc. Trong bối cảnh đại dịch Covid diễn biến phức tạp, ảnh hưởng không nhỏ đến quá trình học tập và nghiên cứu, các kết quả thu của các đề tài luận văn đã thể hiện sự nỗ lực, tinh thần quyết tâm trong học tập và nghiên cứu của các Học viên cao học, đặc biệt Hội đồng đánh giá cao kết quả nghiên cứu và sự cố gắng của bốn Học viên đến từ Nước Cộng hòa Dân chủ nhân dân Lào, đó là Soneseo SYHALAHT, Xaykham THIPPHAVONG, Thadthasine PHOMMASENG, Thongde LOUNNESEKHAMTHONG.

Tất cả các học viên đều được Hội đồng đánh giá luận văn nhất trí đề nghị Hiệu trưởng Trường Đại học Sư phạm Thái Nguyên công nhận học vị và cấp bằng Thạc sĩ khoa học.

Một số hình ảnh của buổi Bảo vệ luận văn thạc sĩ

GS.TS Chu Hoàng Mậu tặng hoa chúc mừng các Lưu học sinh Lào thuộc chuyên ngành đào tạo thạc sĩ Di truyền học và Sinh học thực nghiệm

TS. Nguyễn Thị Hằng đọc quyết định thành lập Hội đồng đánh giá luận văn thạc sĩ ngành Lý luận và Phương pháp dạy học bộ môn Sinh học

Học viên Phạm Quang Sơn ngành Lý luận và Phương pháp dạy học bộ môn Sinh học bảo vệ Luận văn trực tiếp trước Hội đồng đánh giá luận văn

Học viên Thongde LOUNNESEKHAMTHONG ngành Sinh học thực nghiệm bảo vệ Luận văn trực tiếp trước Hội đồng đánh giá luận văn

Các học viên tham gia bảo vệ luận văn thạc sĩ trước hội đồng đánh giá dưới hình thức trực tuyến online

loading....