Đang xử lý.....

Tổ chức thành công Đại hội Công đoàn khoa Sinh học nhiệm kỳ 2023-2028 

Ngày 06/3, Công đoàn khoa Sinh học đã tổ chức Đại hội công đoàn nhiệm kỳ 2023-2028. Tham dự và chỉ đạo Đại hội có đồng chí Nguyễn Văn Dũng, Phó Chủ tịch Công đoàn Trường Đại học Sư phạm và toàn thể đoàn viên Công đoàn khoa Sinh học.

 

Theo Báo cáo kiểm điểm hoạt động Công đoàn nhiệm kỳ 2017-2022, Công đoàn bộ phận Khoa Sinh học luôn nhận được sự chỉ đạo sát sao của Chi bộ, Ban chủ nhiệm Khoa. Tập thể Khoa Sinh học luôn đoàn kết, gắn bó, thống nhất trong các hoạt động.  Với vai trò, chức năng của tổ chức công đoàn, Công đoàn khoa Sinh học đã hoàn thành tốt trách nhiệm là tổ chức đại diện, chăm lo bảo vệ quyền và lợi ích chính đáng, hợp pháp cho công chức, người lao động. Các hoạt động phong trào gắn với đổi mới và sáng tạo trong dạy học. Tuyên truyền, vận động cán bộ nâng cao trình độ chuyên môn, kết quả trong nhiệm kỳ có 04 đ/c đạt chuẩn học hàm PGS, 01 đ/c bảo vệ luận án và nhận bằng Tiến sĩ, 01 đ/c bảo vệ luận án và nhận bằng thạc sĩ, 01 GV hoàn thành khóa học nâng cao năng lực ngoại ngữ (tiếng Anh) của Tổ chức giáo dục Úc QTS. Trong nhiệm kỳ, công đoàn viên của Khoa cũng xuất bản 16 giáo trình đại học, 01 cuốn sách, 03 bài giảng E-learning và 201 bài báo góp phần nâng cao vị thế của Khoa và Nhà Trường.

 BCH Công đoàn khoa cũng rất chú trọng đến công tác tổ chức và xây dựng công đoàn vững mạnh, Tỷ lệ cán bộ, viên chức hoàn thành nhiệm vụ cả nhiệm kỳ đạt: 100%, trong đó có hơn 97% hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên.

Toàn cảnh Đại hội

Bên cạnh đó, Ban Chấp hành Công đoàn cũng nhìn nhận một số tồn tại, hạn chế trong quá trình tổ chức, hoạt động như: chưa sáng tạo trong việc triển khai các nhiệm vụ; chưa chủ động đưa ra ý kiến chính thức đóng góp vào hoạt động của công đoàn, đội ngũ cán bộ có sự biến động, dịch bệnh COVID-19 có những diễn biến phức tạp  làm ảnh hưởng đến việc triển khai, thực hiện nhiệm vụ được giao của đơn vị. Từ đó, Ban Chấp hành Công đoàn khoa Sinh học đã rút ra các bài học kinh nghiệm và đề ra phương hướng, mục tiêu nhiệm vụ nhiệm kỳ 2023-2028.

Đ/c Nguyễn Văn Dũng, phó chủ tịch công đoàn trường Đại học Sư phạm phát biểu tại hội nghị.

 

Đồng chí Nguyễn Văn Dũng, thay mặt BCH công đoàn Trường Đại học Sư phạm đánh giá cao và biểu dương sự nỗ lực, cố gắng của Công đoàn bộ phân khoa Sinh học đạt được trong nhiệm kỳ vừa qua. Trong thời gian tới, Công đoàn Trường đề nghị Công đoàn khoa Sinh học tiếp tục làm tốt công tác quán triệt các Nghị quyết của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, các nhiệm vụ trọng tâm của Nhà trường, ngành Giáo dục, tổ chức tốt các phong trào thi đua, vận động cán bộ nâng cao trình độ, tích cực nắm bắt tâm tư, nguyện vọng, tư tưởng của công đoàn viên để cùng đồng lòng, chung sức thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị, chuyên môn…

Đại hội đã bầu ra Ban Chấp hành Công đoàn khoa Sinh học, nhiệm kỳ 2023-2028 gồm 3 đồng chí, trong đó PGS.TS. Hoàng Văn Ngọc giữ chức vụ Chủ tịch Công đoàn Khoa. Đại hội cũng kêu gọi toàn thể Công đoàn viên trong Khoa tiếp tục phát huy truyền thống, đoàn kết, thống nhất, nêu cao tinh thần trách nhiệm, chủ động, sáng tạo hoàn thành các mục tiêu, nhiệm vụ mà Nghị quyết Đại hội đã đề ra.

loading....