Đang xử lý.....

Lịch công tác tuần từ 11/10/2021 đến 17/10/2021 

Thời gian, địa điểm

Nội dung

Thành phần

Ghi chú

Thứ 2

Ngày 11/10/2021

 

 

 

 

Thứ 3

Ngày 12/10/2021

- 8h - 11h30

HTC1 và A4.509

- Hội nghị phổ biến, triển khai Kế hoạch chiến lược phát triển Trường và góp ý dự thảo KHCL cấp Khoa giai đoạn 2021-2025, tầm nhìn đến 2035

- HTC1: Đ/c Lan

- A4.509: Toàn thể cán bộ viên chức trong khoa

 

Thứ 4

Ngày 13/10/2021

 

 

 

 

 

Thứ 5

Ngày 14/10/2021

- S: 8h30 - 12h

- C: 14h - 17h30

HTC1

- 9h - 12h

A4.104 và các điểm cầu cá nhân

 

- Hội thảo tập huấn và chuyển giao tài liệu mô đun 5 bồi dưỡng giáo viên phổ thông cốt cán và đại trà

- Tập huấn trực tuyến về Quản trị và quản lý hiệu quả trường đại học trong bối cảnh tự chủ đại học với chuyên gia Úc

- Thành phần theo QĐ

 

 

- Đ/c: Lan

 

 

 

 

Thứ 6

Ngày 15/10/2021

- S: 8h30 - 12h

- C: 14h - 17h30

HTC1

- Hội thảo tập huấn và chuyển giao tài liệu mô đun 5 bồi dưỡng giáo viên phổ thông cốt cán và đại trà

- Thành phần theo QĐ

 

Thứ 7

Ngày 16/10/2021

- S: 8h30 - 12h

- C: 14h - 17h30

HTC1

- Hội thảo tập huấn và chuyển giao tài liệu mô đun 5 bồi dưỡng giáo viên phổ thông cốt cán và đại trà

- Thành phần theo QĐ

 

Chủ nhật

Ngày 17/10/2021

 

 

 

 
loading....