Đang xử lý.....

Lịch công tác tuần từ 01/11/2021 đến 07/11/2021 

Thời gian, địa điểm

Nội dung

Thành phần

Ghi chú

Thứ 2

Ngày 01/11/2021

- 8h

PHA1A

- 9h30

A4.514

 

- Họp giao ban tháng 11

 

- Họp về công tác chuẩn bị tổ chức gặp mặt nhân dịp 55 ngày thành lập Khoa và ngày 20/11

- Đ/c: Lan, Hằng

 

- Đ/c: Lan, Hằng, Mậu, Thủy, Ngọc, Trung, Ng.Thảo

 

Thứ 3

Ngày 02/11/2021

- S: 8h30-11h30

C: 14h-17h

Cấp tiểu học: A4.104

Cấp Trung học: A1A

- Hội thảo - Tập huấn mô đun 5 cho giảng viên sư phạm chủ chốt

- Thành phần theo QĐ

 

Thứ 4

Ngày 03/11/2021

- S: 8h30-11h30

C: 14h-17h

Cấp tiểu học: A4.104

Cấp Trung học: A1A

- 14h

A4.514

- 16h

A4.514

- Hội thảo - Tập huấn mô đun 5 cho giảng viên sư phạm chủ chốt

 

 

 

- Họp Chi bộ

 

- Họp hội đồng khoa

 

- Thành phần theo QĐ

 

 

 

 

- Toàn thể Đảng viên Chi bộ

- Thành viên Hội đồng khoa

 

Thứ 5

Ngày 04/11/2021

- S: 8h30-11h30

HTC1

- Hội thảo - Tập huấn mô đun 5 cho giảng viên sư phạm chủ chốt

- Thành phần theo QĐ

 

Thứ 6

Ngày 05/11/2021

 

 

 

 

 

 

Thứ 7

Ngày 06/11/2021

 

 

 

 

Chủ nhật

Ngày 07/11/2021

 

 

 

 
loading....