Đang xử lý.....

Lịch công tác tuần từ 08/11/2021 đến 14/11/2021 

Thời gian, địa điểm

Nội dung

Thành phần

Ghi chú

Thứ 2

Ngày 08/11/2021

- 8h

PHA1A

- Họp Hội đồng Khoa học và Đào tạo Trường

- Đ/c: Lan

 

Thứ 3

Ngày 09/11/2021

- S: 7h30-11h30

C: 13h30-17h

Các phòng theo môn tại GĐ B5

- 16h30-17h30

Các phòng theo môn tại GĐ B5

- Bồi dưỡng giáo viên cốt cán mô đun 5 cấp THCS đợt 1

 

 

- Test kỹ thuật bồi dưỡng giáo viên cốt cán mô đun 5 cấp Tiểu học đợt 1

 

- Thành phần theo QĐ

 

 

 

- Thành phần theo QĐ

 

 

 

Thứ 4

Ngày 10/11/2021

- S: 7h30-11h30

C: 13h30-17h

Các phòng theo môn tại GĐ B5

- 15h30

Họp qua Zoom

 

 

- Bồi dưỡng giáo viên cốt cán mô đun 5 cấp Tiểu học đợt 1

 

 

- Họp triển khai công tác tự đánh giá chương trình Thạc sĩ Di truyền học

 

 

- Thành phần theo QĐ

 

 

 

- Đ/c: Lan, Hằng, Mậu, Tâm, Thủy, Ngọc, Nhàn, Ngà, Hiệp, Vân, Hùng, Trung

 

Thứ 5

Ngày 11/11/2021

- S: 7h30-11h30

C: 13h30-17h

Các phòng theo môn tại GĐ B5

- 16h30-17h30

Các phòng theo môn tại GĐ B5

- Bồi dưỡng giáo viên cốt cán mô đun 5 cấp Tiểu học đợt 1

 

 

- Test kỹ thuật bồi dưỡng giáo viên cốt cán mô đun 5 cấp THCS đợt 2

 

- Thành phần theo QĐ

 

 

 

- Thành phần theo QĐ

 

 

 

Thứ 6

Ngày 12/11/2021

- S: 7h30-11h30

C: 13h30-17h

Các phòng theo môn tại GĐ B5

- Bồi dưỡng giáo viên cốt cán mô đun 5 cấp THCS đợt 2

 

 

- Thành phần theo QĐ

 

 

 

Thứ 7

Ngày 13/11/2021

- S: 7h30-11h30

C: 13h30-17h

Các phòng theo môn tại GĐ B5

Bồi dưỡng giáo viên cốt cán mô đun 5 cấp THCS đợt 2

- Thành phần theo QĐ

 

Chủ nhật

Ngày 14/11/2021

- 16h30-17h30

Các phòng theo môn tại GĐ B5

- Test kỹ thuật bồi dưỡng giáo viên cốt cán mô đun 5 cấp Tiểu học đợt 2

- Thành phần theo QĐ

 
loading....