Đang xử lý.....

Lịch công tác tuần từ 13/03/2023 đến 19/03/2023 

Thời gian, địa điểm

Nội dung

Thành phần

Ghi chú

Thứ 2

Ngày 13/3/2023

- 8h00

PHA1A

- Họp bàn về công tác tổ chức Tư vấn tuyển sinh và tổ chức hoạt động trải nghiệm cho học sinh khối 12 Trường THPT Diêm Điền

- Đ/c: Hằng

 

 

Thứ 3

Ngày 14/3/2023

- 8h30

A4.514

- Cuộc họp cán bộ chủ chốt của khoa v/v trải nghiệm của trường THPT Diêm Điền

- Đ/c: Lan, Hằng, Thủy, Ngọc, Vân, Nhàn, Tú, Trung 

 

Thứ 4

Ngày 15/3/2023

 

 

 

 

Thứ 5

Ngày 16/3/2023

 

 

 

 

Thứ 6

Ngày 17/3/2023

 

 

 

 

Thứ 7

Ngày 18/3/2023

 

 

 

 

 

Chủ nhật

Ngày 19/3/2023

- 8h30

HTC1

- Tư vấn tuyển sinh và tổ chức hoạt động trải nghiệm cho học sinh khối 12 Trường THPT Diêm Điền, huyện Thái Thụy, tỉnh Thái Bình

- Đ/c: Lan Hằng và các cán bộ, GV được phân công
loading....