Đang xử lý.....

Lịch công tác tuần từ 15/11/2021 đến 21/11/2021 

Thời gian, địa điểm

Nội dung

Thành phần

Ghi chú

Thứ 2

Ngày 15/11/2021

- S: 7h30-11h30

C: 13h30-17h

Các phòng theo môn tại GĐ B5

- Bồi dưỡng giáo viên cốt cán mô đun 5 cấp Tiểu học đợt 2

- Thành phần theo QĐ

 

Thứ 3

Ngày 16/11/2021

- S: 7h30-11h30

C: 13h30-17h

Các phòng theo môn tại GĐ B5

- Bồi dưỡng giáo viên cốt cán mô đun 5 cấp Tiểu học đợt 2

- Thành phần theo QĐ

 

Thứ 4

Ngày 17/11/2021

- 10h-12h

Trực tuyến

 

 

- 14h-16h30

Trực tuyến

- Tập huấn "PP luận và kĩ năng viết đề xuất nghiên cứu trong lĩnh vực KHXH và nhân văn, KHGD" với giảng viên đại học USC, Úc

- Tập huấn "Kĩ năng cơ bản trong viết và công bố quốc tế"

- Thành phần theo QĐ

 

 

 

- Thành phần theo QĐ

 

 

Thứ 5

Ngày 18/11/2021

- 9h00

TTHN ĐHTN

 

 

 

 

 

 

 

- 13h30-15h30

Trực tuyến

 

 

- Gặp mặt, khen thưởng và tôn vinh các nhà giáo, nhà khoa học, cán bộ quản lý giáo dục tiêu biểu

 

 

 

 

 

 

- Tập huấn "PP luận và kĩ năng viết đề xuất nghiên cứu trong lĩnh vực KHXH và nhân văn, KHGD" với giảng viên đại học USC, Úc

- Các nhà giáo, cán bộ quản lý đã được phong danh hiệu, học hàm, chức danh: Anh hùng lao
động; Nhà giáo Nhân dân; Nhà giáo Ưu tú; Giáo sư; Phó Giáo sư; Giảng viên cao
cấp.

- Thành phần theo QĐ

 

 

 

 

Thứ 6

Ngày 19/11/2021

- 8h-10h30

Trực tuyến

- 9h

HTC1 và trực tuyến

 

 

 

- Tập huấn "Kĩ năng nâng cao 1 trong viết và công bố quốc tế"

- Kỉ niệm 39 năm ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11

 

 

 

- Thành phần theo QĐ

 

- HTC1: Đ/c Lan và các cán bộ được khen thưởng

- Trực tuyến: Các CB còn lại

 

Thứ 7

Ngày 20/11/2021

 

 

 

 

Chủ nhật

Ngày 21/11/2021

 

 

 

 
loading....