Đang xử lý.....

Lịch công tác tuần từ 20/09/2021 đến 26/09/2021 

Thời gian, địa điểm

Nội dung

Thành phần

Ghi chú

Thứ 2

Ngày 20/09/2021

- 14h

HTC1

- 15h - 16h30

GĐ-B5

 

- Học chính trị cho các đồng chí Dân quân tự vệ của Trường

- Test kĩ thuật bồi dưỡng GV cốt cán mô đun 4 cấp THCS, THPT đợt 1

- Đ/c: Nguyễn Thảo

 

- Thành phần theo QĐ

 

 

 

Thứ 3

Ngày 21/09/2021

- S: 7h30-11h30

C: 14h-17h30

GĐ-B5

- Bồi dưỡng GV cốt cán mô đun 4 cấp THCS, THPT đợt 1

- Thành phần theo QĐ

 

Thứ 4

Ngày 22/09/2021

- S: 7h30-11h30

C: 14h-17h30

GĐ-B5

- 15h00

HTC1

- Bồi dưỡng GV cốt cán mô đun 4 cấp THCS, THPT đợt 1

 

- Hội nghị cán bộ chủ chốt

 

- Thành phần theo QĐ

 

 

- Đ/c: Lan, Hằng

 

 

Thứ 5

Ngày 23/09/2021

- 15h - 16h30

- Test kĩ thuật bồi dưỡng GV cốt cán mô đun 4 cấp THCS, THPT đợt 2

- Thành phần theo QĐ

 

Thứ 6

Ngày 24/09/2021

- S: 7h30-11h30

C: 14h-17h30

GĐ-B5

- 8h30

Phòng trực tuyến tầng 5 Thư viện

- Bồi dưỡng GV cốt cán mô đun 4 cấp THCS, THPT đợt 2

 

- Bảo vệ luận án Tiến sĩ của NCS Phutthakone VACIAXA, chuyên ngành Di truyền học

- Thành phần theo QĐ

 

 

- Hội đồng chấm luận án NCS và đại biểu quan tâm đến dự

 

Thứ 7

Ngày 25/09/2021

- S: 7h30-11h30

C: 14h-17h30

GĐ-B5

- Bồi dưỡng GV cốt cán mô đun 4 cấp THCS, THPT đợt 2

- Thành phần theo QĐ

 

Chủ nhật

Ngày 26/09/2021

- 15h - 16h30

GĐ-B5

- Test kĩ thuật bồi dưỡng GV cốt cán mô đun 4 cấp THCS, THPT đợt 3

- Thành phần theo QĐ

 
loading....