Đang xử lý.....

Lịch công tác tuần từ 25/10/2021 đến 31/10/2021 

Thời gian, địa điểm

Nội dung

Thành phần

Ghi chú

Thứ 2

Ngày 25/10/2021

 - 8h

A4.508

- Họp tập thể lãnh đạo khoa 

- Đ/c: Lan, Hằng, Ngọc, Thủy 

 

Thứ 3

Ngày 26/10/2021

- 8h30

A4.511

- Nghiệm thu tài liệu bồi dưỡng môn KHTN của bộ môn LL&PPDHSH

- Thành phần theo QĐ

 

Thứ 4

Ngày 27/10/2021

 

 

 

 

 

Thứ 5

Ngày 28/10/2021

- 14h

A4.513

- Nghiệm thu tài liệu bồi dưỡng môn KHTN (phần SINH HỌC TẾ BÀO, DI TRUYỀN HỌC VÀ TIẾN HÓA)

- Thành phần theo QĐ

 

Thứ 6

Ngày 29/10/2021

- 7h 30

A4.510

 

- Tiết 8

online

- Nghiệm thu tài liệu bồi dưỡng KHTN và mầm non của bộ môn Sinh thái và Sinh học cơ thể

- Dự giờ dạy tiếng anh 

 

- Thành phần theo QĐ

 

 

- Đ/c: Lan

 

 

Thứ 7

Ngày 30/10/2021

 

 

 

 

Chủ nhật

Ngày 31/10/2021

- 9h-10h35

HTC1, HTC2 

 - Lễ đón nhận Huân chương Lao động hạng nhất, Kỷ niệm 55 năm ngày truyền thống Nhà trường và Khai giảng năm học 2021 - 2022

- HTC1: Trưởng khoa, GS, PGS

- HTC2: CBVC của khoa 

 
loading....