Đang xử lý.....

Lịch công tác tuần từ 27/09/2021 đến 03/10/2021 

Thời gian, địa điểm

Nội dung

Thành phần

Ghi chú

Thứ 2

Ngày 27/09/2021

- S: 7h30-11h30

C: 14h-17h30

GĐ-B5

- 20h - Các điểm cầu cá nhân

 

 

 

- Bồi dưỡng GV cốt cán mô đun 4 cấp THCS, THPT đợt 3

 

- Tập huấn trực tuyến về viết đề xuất, thuyết minh và thực hiện đề tài nghiên cứu xin tài trợ quỹ NAFOSTED trong lĩnh vực ngôn ngữ - văn học

- Thành phần theo QĐ

 

 

- Đ/c: Lan ,Hoàng Tâm

 

 

 

 

 

Thứ 3

Ngày 28/09/2021

- S: 7h30-11h30

C: 14h-17h30

GĐ-B5

- 20h - Các điểm cầu cá nhân

 

 

 

- Bồi dưỡng GV cốt cán mô đun 4 cấp THCS, THPT đợt 3

 

- Tập huấn trực tuyến về viết đề xuất, thuyết minh và thực hiện đề tài nghiên cứu xin tài trợ quỹ NAFOSTED trong lĩnh vực ngôn ngữ - văn học

- Thành phần theo QĐ

 

 

- Đ/c: Lan, Hoàng Tâm

 

 

 

 

 

Thứ 4

Ngày 29/09/2021

- 15h - 16h30

- Test kĩ thuật bồi dưỡng GV cốt cán mô đun 4 cấp THCS, THPT đợt 4

- Thành phần theo QĐ

 

 

Thứ 5

Ngày 30/09/2021

- S: 7h30-11h30

C: 14h-17h30

GĐ-B5

- 14h

HTC1 và các điểm cầu

 

 

 

 

- 9h - 12h

HTC1 và các điểm cầu

 

- Bồi dưỡng GV cốt cán mô đun 4 cấp THCS, THPT đợt 4

 

- Hội nghị học tập, quán triệt tuyên truyền chuyên đề toàn khóa nhiệm kỳ đại hội XIII cuẩ Đảng "Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về ý chí tự lực, tự cường và khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc".

- Tập huấn trực tuyến về quản trị và quản lí hiệu quả trường đại học trong bối cảnh tự chủ đại học với chuyên gia Úc

- Thành phần theo QĐ

 

 

- Tại hội trường C1: Đ/c Lan, Thủy, Ngọc Hằng;

- CBVC, Đảng viên: BTC sẽ gửi đường link tham dự

 

 

- Đ/c: Lan

 

 

 

 

Thứ 6

Ngày 01/10/2021

- S: 7h30-11h30

C: 14h-17h30

GĐ-B5

- Bồi dưỡng GV cốt cán mô đun 4 cấp THCS, THPT đợt 4

- Thành phần theo QĐ

 

Thứ 7

Ngày 02/10/2021

- 15h - 16h30

GĐ-B5

- Test kĩ thuật bồi dưỡng GV cốt cán mô đun 4 cấp Tiểu học đợt 3

- Thành phần theo QĐ

 

Chủ nhật

Ngày 03/10/2021

- S: 7h30-11h30

C: 14h-17h30

GĐ-B5

- Bồi dưỡng GV cốt cán mô đun 4 cấp Tiểu học đợt 3

- Thành phần theo QĐ

 
loading....