Đang xử lý.....

Lịch công tác tuần từ 30/08/2021 đến 05/09/2021 

Thời gian, địa điểm

Nội dung

Thành phần

Ghi chú

Thứ 2

Ngày 30/08/2021

- 14h

A4.514 và trực tuyến qua Zoom

- Thông qua đề cương luận văn cao học K28 (chuyên ngành Di truyền học và SHTN)

- Theo quyết định hội đồng

 

Thứ 3

Ngày 31/08/2021

 

 

 

 

Thứ 4

Ngày 01/09/2021

- 7h30

A4.104 và trực tuyến qua Zoom

 

- 13h30

A4.514

 

-  Bảo vệ và đánh giá luận văn thạc sĩ K27 đợt 1 (3 chuyên ngành: Di truyền học, Sinh học thực nghiệm và LL&PPDH bộ môn SH)

- Thông qua đề cương luận văn cao học K28 (chuyên ngành Lý luận & PPDH bộ môn sinh học)

- Theo quyết định hội đồng

 

 

- Theo quyết định hội đồng

 

 

Thứ 5

Ngày 02/09/2021

 

 

 

 

Thứ 6

Ngày 03/09/2021

 

 

 

 

Thứ 7

Ngày 04/09/2021

 

 

 

 

Chủ nhật

Ngày 05/09/2021

 

 

 

 
loading....