Đang xử lý.....

Giải thưởng sinh viên nghiên cứu khoa học

Giải Sinh viên nghiên cứu khoa học: Có 05 đề tài đạt giải Sinh viên nghiên cứu khoa học toàn quốc, 04 đề tài đạt giải cấp ÐH Thái Nguyên, 02 đề tài đạt giải cấp tỉnh

Sinh viên Khoa Sinh học nhận Học bổng Vallet

Trong 5 năm gần đây Sinh viên Khoa Sinh học được nhận học bổng Odon Vallet