Đang xử lý.....

GVC. ThS. Nguyễn Thị Thu Hà

GVC. ThS. Nguyễn Thị Thu Hà đang là Giảng viên Khoa Sinh học, Trường ĐHSP Thái Nguyên, là tác giả của 3 giáo trình và 11 bài báo trên tạp chí khoa học công nghệ quốc gia.

TS. Nguyễn Viết Thắng

TS. Nguyễn Viết Thắng tốt nghiệp tiến sĩ Khoa học môi trường năm 2016 tại Trường Đại học Địa chất Trung Quốc (Vũ Hán), hiện đang là giảng viên Bộ môn Sinh thái và Sinh học cơ thể. TS. Nguyễn Viết Thắng là đồng tác giả của 5 bài báo trên các tạp chí khoa học &Công nghệ, trong đó có 2 bài báo trên tạp chí quốc tế thuộc danh mục ISI (SCIE).

GVC.TS. Phạm Thị Hồng Tú

GVC.TS. Phạm thị Hồng Tú tốt nghiệp tiến sĩ Giáo dục học, chuyên ngành Lý luận &PPDH Bộ môn Sinh học năm 2014 tại Viện Khoa học Giáo dục Việt Nam, hiện đang là Giảng viên chính Khoa Sinh học, Trường Đại học Sư phạm Thái Nguyên. GVC.TC. Phạm Thị Hồng Tú là đồng chủ biên 03 cuốn sách giáo trình và xuất bản 23 bài báo trên các tạp chí khoa học, Proceedings Hội nghị quốc gia, trong đó có 1 bài báo quốc tế thuộc danh mục Scopus.

GVC.TS. Đinh Thị Phượng

GVC.TS. Đinh Thị Phượng tốt nghiệp tiến sĩ Sinh học, chuyên ngành Sinh thái học năm 2011 tại Việntại Viện Sinh thái & Tài nguyên sinh vật, VAST, hiện đang là Giảng viên chính, KHoa Sinh học, Trường Đại học Sư phạm Thái Nguyên. GVC.TC. Đinh Thị Phượng xuất bản 10 bài báo trên các tạp chí khoa học, trên Proceedings Hội nghị quốc gia.

GVC.TS. Từ Quang Tân

GVC.TS. Từ Quang Tân tốt nghiệp Tiến sĩ Công nghệ sinh học, chuyên ngành Di truyền chọn giống động vật năm 2009 tại Trường Đại học Chiết Giang, Trung Quốc. Năm 2021, TS. Từ Quang Tân được bổ nhiệm giữ chức vụ Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Sư phạm Thái Nguyên. Hiện nay, TS. Từ Quang Tân là đồng chủ biên 02 giáo trình, là tác giả của 01 chương sách chuyên khảo và xuất bản 10 bài báo trên các tạp chí khoa học & Công nghệ, trong đó có 5 bài báo trên tạp chí quốc tế thuộc danh mục ISI (SCIE).

GVC. TS. Nguyễn Thị Hà

GVC.TS. Nguyễn Thị Hà tốt nghiệp tiến sĩ Giáo dục học, chuyên ngành Lý luận &PPDH Bộ môn Sinh học năm 2012 tại Viện Khoa học Giáo dục Việt Nam, hiện đang là Giảng viên chính Trường Đại học Sư phạm Thái Nguyên. GVC.TC. Nguyễn Thị Hà là đồng chủ biên 01 cuốn sách giáo trình và xuất bản 13 bài báo trên các tạp chí khoa học, trên Proceedings Hội nghị quốc gia.

NCS. Nguyễn Vũ Bão

NCS. Nguyễn Vũ Bão đang là Giảng viên Khoa Sinh học, Trường ĐHSP Thái Nguyên, hiện nay đang học nghiên cứu sinh tại khoa Life of Science, National Central University (Đại học quốc lập trung ương Đài Loan). NCS Nguyễn Vũ Bão đã xuất bản 4 bài báo trên tạp chí khoa học công nghệ quốc gia.

NCS. Bành Thị Mai Anh

NCS. Bành Thị Mai Anh là Giảng viên Khoa Sinh học, Trường ĐHSP Thái Nguyên, hiện nay đang học nghiên cứu sinh tiến sĩ chuyên ngành Khoa học Thực vật từ năm 2016 tại viện Khoa học Thực vật, trung tâm nghiên cứu Jülich, đăng ký và bảo vệ tại trường ĐH Heinrich Heine Düsseldorf, Cộng hòa Liên bang Đức. https://www.fz-juelich.de/ibg/ibg-2/EN/Career/Doctoral_Researchers/doctoral_node.html). NCS Bành Thị Mai Anh đã xuất bản 2 bài báo trên các tạp chí khoa học quốc gia).

NCS. Nguyễn Thị Quỳnh Anh

NCS. Nguyễn Thị quỳnh Anh là Giảng viên Khoa Sinh học, Trường ĐHSP Thái Nguyên, hiện nay đang học nghiên cứu sinh tại Trường Đại học Khoa học Tự nhiên-Đại học Quốc gia Hà Nội. NCS Nguyễn Thị Quỳnh Anh đã xuất bản 4 bài báo trên các tạp chí khoa học quốc tế và quốc gia, trong số đó có 2 bài báo quốc tế thuộc danh mục ISI (SCIE).

NCS. Hoàng Thanh Tâm

NCS. Hoàng Thanh Tâm là Giảng viên Khoa Sinh học, Trường ĐHSP Thái Nguyên, hiện nay đang học nghiên cứu sinh tại Trung Quốc. NCS Hoàng Thanh Tâm đã xuất bản 3 bài báo trên các tạp chí khoa học quốc gia.