Đang xử lý.....

Thông báo Tuyển sinh đại học liên thông vừa làm vừa học năm 2022

Xét điểm rèn luyện và thực hiện chế độ chính sách cho sinh viên

Công văn xin ý kiến về quần chúng ưu tú được xét kết nạp Đảng tháng 7/2022

Thông báo sự cố và hướng dẫn nộp tiền qua kênh VietinBank Ipay trên website

Quyết định Về việc xác định ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào tuyển sinh đại học chính quy năm 2022,...

Đảm bảo an toàn công tác phòng cháy, chữa cháy

Đề xuất đề tài khoa học công nghệ cấp cơ sở năm 2023

Quyết định Về việc cho phép Trường Đại học Sư phạm - Đại học Thái Nguyên đào tạo ngành Sư phạm Lịch ...

HƯỚNG DẪN ĐĂNG KÝ XÉT TUYỂN TRÊN HỆ THỐNG CỦA BỘ GD&ĐT

THÔNG BÁO VỀ VIỆC TRIỂN KHAI ĐĂNG KÝ TÊN MIỀN .ID.VN

KẾ HOẠCH TUYỂN SINH ĐẠI HỌC CHÍNH QUY NĂM 2022 (Điều chỉnh)

Hướng dẫn sử dụng Hệ thống đào tạo trực tuyến LMS Dành cho Sinh viên

ĐỀ ÁN TUYỂN SINH ĐẠI HỌC NĂM 2022

Triển khai "Chương trình học bổng thắp sáng tương lai" mùa thứ 10 năm 2022

V/v xin ý kiến về quần chúng ưu tú được xét kết nạp Đảng tháng 6/2022