Đang xử lý.....

Tổ chức Chương trình Chào năm mới New Year Party 2023

Số 302 - CV/ĐU ngày 01/12/2022 V/v xin ý kiến về quần chúng ưu tú được xét kết nạp Đảng

Tổ chức cuộc thi "Sinh viên Trường ĐHSP - ĐHTN học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức và phong cách H...

Thu bảo hiểm y tế sinh viên năm 2023

Công khai học bổng khuyến khích học tập và trợ cấp xã hội kỳ I năm học 2022 - 2023, hỗ trợ chi phí h...

Thu học phí học viên sau đại học

Ban hành Quy định mức thu học phí từ năm học 2022 - 2023 đến năm học 2025 - 2026 của Trường Đại học ...

Ban hành Quy định mức thu học phí từ năm học 2022 - 2023 của Trường Trung học Phổ thông Thái Nguyên ...

Tổ chức Lễ kỷ niệm ngày Nhà giáo Việt Nam 20 - 11

Tổ chức kỳ thi đánh giá năng lực tiếng Việt theo Khung năng lực tiếng Việt dùng cho người nước ngoài...

Thông báo khoản tạm thu đầu năm của sinh viên K57, các khoản chi phí và số tiền dự kiến trả lại cho ...

Ngày "Pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam" năm 2022

Điều chỉnh lịch kiểm tra nhận thức Tuần sinh hoạt công dân - HSSV năm học 2022 - 2023

Lịch thi học kỳ I - năm học 2022-2023 Trình độ đào tạo: Thạc sĩ - Khóa 29B và K30A (Thời gian thi: T...

Thông báo Về việc lựa chọn tổ chức bán đấu giá tài sản thanh lý