Đang xử lý.....

Sứ mạng, tầm nhìn, giá trị cốt lõi 

SỨ MẠNG TẦM NHÌN GIÁ TRỊ CỐT LÕI

Sứ mạng
Khoa Sinh học trường Đại học Sư phạm – ĐH Thái Nguyên là nơi đào tạo giáo viên Sinh học và đào tạo sau đại học trình độ thạc sĩ, tiến sĩ; bồi dưỡng chuẩn hoá và bồi dưỡng thường xuyên giáo viên Sinh học các cấp; thực hiện và hướng dẫn nghiên cứu khoa học trong lĩnh vực Sinh học và Giáo dục sinh học.
Mục tiêu
Đào tạo và bồi dưỡng giáo viên Sinh học trình độ đại học, sau đại học; đào tạo sau đại học trình độ thạc sĩ, tiến sĩ; thực hiện và hướng dẫn nghiên cứu khoa học trong lĩnh vực Sinh học và giáo dục Sinh học. Người học sau khi tốt nghiệp có phẩm chất chính trị, đạo đức tốt; có kiến thức cơ bản, chuyên môn, nghiệp vụ vững vàng; có khả năng tự học, tự nghiên cứu, sáng tạo và giải quyết những yêu cầu của lý luận, thực tiễn giáo dục đặt ra; có năng lực ngoại ngữ, tin học đủ  đáp ứng yêu cầu công việc và hội nhập quốc tế.
Tầm nhìn
Đến năm 2030, Khoa Sinh học là nơi đào tạo, bồi dưỡng và nghiên cứu khoa học trong lĩnh vực Sinh học và Giáo dục sinh học có chất lượng tốt, vươn tới hội nhập các nước ở khu vực Đông Nam Á và tiếp cận quốc tế trong đào tạo, nghiên cứu thuộc lĩnh vực Sinh học.
Giá trị cốt lõi
Đoàn kết; Sáng tạo; Thích ứng; Hội nhập; Phát triển
Unity; Creation; Adaptation; Integration; Development
Ý nghĩa của giá trị cốt lõi
– Đoàn kết thể hiện sự thống nhất, đồng lòng của tập thể cán bộ, giảng viên và sinh viên khoa Sinh học trong suốt quá trình xây dựng và phát triển của khoa Sinh học.
– Sáng tạo là hướng tới phát huy tối đa khả năng của người học trong học tập, nghiên cứu để tìm ra tri thức mới, phương pháp giải quyết khoa học để đạt được hiệu quả cao nhất.
– Thích ứng là hướng tới việc đào tạo ra những thế hệ sinh viên, học viên có khả năng đáp ứng tốt các yêu cầu của thị trường lao động trong bối cảnh hội nhập quốc tế hiện nay.
– Hội nhập là hướng tới tham gia cộng đồng học thuật mang tính quốc tế qua các bài báo công bố trên các tạp chí quốc tế; tham gia các hội thảo, hội nghị quốc tế, chương trình đào tạo có tham khảo và sử dụng tài liệu tiếng Anh, có sinh viên quốc tế tham gia vào chương trình đào tạo các bậc của Khoa, hướng sinh viên tốt nghiệp của Khoa vào thị trường ở một số nước thuộc khu vực Đông Nam Á và Đông Bắc Á.
– Phát triển là để có thể đáp ứng được nhu cầu của các bên liên quan không những ở thời điểm hiện tại mà còn trong tương lai, gắn với nghề nghiệp và đáp ứng nhu cầu xã hội.
Triết lý giáo dục
 Kiến tạo – Chất lượng  – Hội nhập
Construction – Quality – Integration
Ý nghĩa của triết lý giáo dục
– Kiến tạo là chủ động kiến thiết, tạo dựng các giá trị trong môi trường giảng dạy, nghiên cứu và học tập tích cực; vận dụng lý thuyết kiến tạo vào quá trình dạy học, hoạt động giáo dục và nghiên cứu khoa học để tạo ra những giá trị mới.
– Chất lượng là đáp ứng nhu cầu của các bên liên quan về chất lượng đào tạo, bồi dưỡng và nghiên cứu khoa học của Khoa, của Nhà trường.
– Hội nhập là khả năng học tập và làm việc theo xu thế của lực lượng lao động hiện nay và được đánh giá theo tiêu chuẩn của khu vực và quốc tế. Hội nhập cũng được thể hiện thông qua các công bố trên các tạp chí quốc tế có uy tín; tham gia các hội thảo, hội nghị quốc tế, chương trình đào tạo có tham khảo và sử dụng tài liệu tiếng Anh, có sinh viên quốc tế tham gia vào chương trình đào tạo các bậc của Khoa.