Đang xử lý.....

Lập tài khoản google scholar và cập nhật lý lịch khoa học

Góp ý Dự thảo Quyết định ban hành Quy định về đánh giá kết quả của học viên trình độ thạc sĩ

Hướng dẫn tạo hồ sơ khoa học trên Google Scholar

Công văn xin ý kiến về quần chúng ưu tú được xét kết nạp Đảng tháng 7/2022

Quyết định Về việc xác định ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào tuyển sinh đại học chính quy năm 2022,...

Đảm bảo an toàn công tác phòng cháy, chữa cháy

Đề xuất đề tài khoa học công nghệ cấp cơ sở năm 2023

Quyết định Về việc cho phép Trường Đại học Sư phạm - Đại học Thái Nguyên đào tạo ngành Sư phạm Lịch ...

Thông báo Kết quả xét công nhận đạt tiêu chuẩn chức danh phó giáo sư năm 2022 tại Hội đồng Giáo sư c...

HƯỚNG DẪN ĐĂNG KÝ XÉT TUYỂN TRÊN HỆ THỐNG CỦA BỘ GD&ĐT

THÔNG BÁO Về việc thẩm định năng lực ngoại ngữ các ứng viên PGS tại Hội đồng Giáo sư Cơ sở Trường Đạ...

KẾ HOẠCH TUYỂN SINH ĐẠI HỌC CHÍNH QUY NĂM 2022 (Điều chỉnh)

Xây dựng kế hoạch năm học 2022-2023

Kết quả họp xét các danh hiệu thi đua và hình thức khen thưởng Năm học 2021-2022

ĐỀ ÁN TUYỂN SINH ĐẠI HỌC NĂM 2022