Đang xử lý.....

HỘI NGHỊ CÔNG NGHỆ SINH HỌC TOÀN QUỐC NĂM 2022

18/04/2022 Tin hoạt động
Hội nghị Công nghệ sinh học toàn quốc là hoạt động thường niên của Hội Công nghệ sinh học Việt Nam. Năm 2022, Hội nghị sẽ được tổ chức tại Trường Đại học Tây Nguyên, thành phố Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắc Lắc. Hội nghị Công nghệ sinh học toàn quốc là diễn đàn khoa học công nghệ, là nơi gặp gỡ, thảo luận, trình bày những kết quả nghiên cứu mới nhất, là cơ hộị kết nối, hợp tác, phát triển các ý tương nghiên cứu mới, chuyên sâu và liên ngành của các nhà khoa học, giảng viên, nghiên cứu sinh, học viên cao học, sinh viên đến từ các trường đại học, viện nghiên cứu, các công ty, doanh nghiệp hoạt động công nghệ sinh học.
a

HỘI NGHỊ KHOA HỌC QUỐC GIA VỀ NGHIÊN CỨU VÀ GIẢNG DẠY SINH HỌC TẠI VIỆT NAM LẦN THỨ 5, NĂM 2022

14/04/2022 | Tin hoạt động
Hội nghị khoa học quốc gia về Nghiên cứu và Giảng dạy Sinh học ở Việt Nam đã trở thành một diễn đàn uy tín, chất lượng để các nhà khoa học, các nhà giáo dục và các nhà quản lý trong lĩnh vực Sinh học ở Việt Nam thảo luận tìm ra những hướng đi thích hợp cho nghiên cứu và giảng dạy Sinh học trong bối cảnh mới. Tiếp nối sự thành công của Hội nghị đã được tổ chức trong những năm qua, năm 2022 trường Đại học Quốc tế - Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh (ĐHQT – ĐHQG HCM) là đơn vị đăng cai tổ chức hội nghị.
a

KHOA SINH HỌC - NƠI KIẾN TẠO NHỮNG GIÁ TRỊ KHÁC BIỆT

Khoa Sinh học, Trường Đại học Sư phạm-Đại học Thái Nguyên tuyển sinh đại học chính quy, ngành Sư phạm Sinh học, năm 2022
a
Thứ Hai - 18/04/2022

HỘI NGHỊ CÔNG NGHỆ SINH HỌC TOÀN QUỐC NĂM 2022

Hội nghị Công nghệ sinh học toàn quốc là hoạt động thường niên của Hội Công nghệ sinh học Việt Nam. Năm 2022, Hội nghị sẽ được tổ chức tại Trường Đại học Tây Nguyên, thành phố Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắc Lắc. Hội nghị Công nghệ sinh học toàn quốc là diễn đàn khoa học công nghệ, là nơi gặp gỡ, thảo luận, trình bày những kết quả nghiên cứu mới nhất, là cơ hộị kết nối, hợp tác, phát triển các ý tương nghiên cứu mới, chuyên sâu và liên ngành của các nhà khoa học, giảng viên, nghiên cứu sinh, học viên cao học, sinh viên đến từ các trường đại học, viện nghiên cứu, các công ty, doanh nghiệp hoạt động công nghệ sinh học.
a
Thứ Năm - 14/04/2022

HỘI NGHỊ KHOA HỌC QUỐC GIA VỀ NGHIÊN CỨU VÀ GIẢNG DẠY SINH HỌC TẠI VIỆT NAM LẦN THỨ 5, NĂM 2022

Hội nghị khoa học quốc gia về Nghiên cứu và Giảng dạy Sinh học ở Việt Nam đã trở thành một diễn đàn uy tín, chất lượng để các nhà khoa học, các nhà giáo dục và các nhà quản lý trong lĩnh vực Sinh học ở Việt Nam thảo luận tìm ra những hướng đi thích hợp cho nghiên cứu và giảng dạy Sinh học trong bối cảnh mới. Tiếp nối sự thành công của Hội nghị đã được tổ chức trong những năm qua, năm 2022 trường Đại học Quốc tế - Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh (ĐHQT – ĐHQG HCM) là đơn vị đăng cai tổ chức hội nghị.
a
Thứ Tư - 06/04/2022

KHOA SINH HỌC - NƠI KIẾN TẠO NHỮNG GIÁ TRỊ KHÁC BIỆT

Khoa Sinh học, Trường Đại học Sư phạm-Đại học Thái Nguyên tuyển sinh đại học chính quy, ngành Sư phạm Sinh học, năm 2022
Thống kê truy cập
  • Người trực tuyến Người trực tuyến
    • Khách Khách 1
    • Thành viên Thành viên 8
    • Tổng lượt truy cập Tổng 9
    • Tổng lượt truy cập: Tổng lượt truy cập 372770