Đang xử lý.....

Bảo vệ và Đánh giá Luận án Tiến sĩ cấp trường của Nghiên cứu sinh Hoàng Thị Thu Hoàn

20/06/2022 Tin hoạt động
Sáng ngày 20/06/2022, Trường Đại học Sư Phạm – Đại học Thái Nguyên đã tổ chức Lễ bảo vệ luận án Tiến sĩ cấp Trường cho NCS Hoàng Thị Thu Hoàn, ngành Di truyền học, mã số 9420121.
a

THÔNG BÁO TỔ CHỨC HỌP HỘI ĐỒNG ĐÁNH GIÁ VÀ BẢO VỆ LUẬN ÁN TIẾN SĨ CẤP TRƯỜNG

16/06/2022 | Tin hoạt động
Trường Đại học Sư phạm-Đại học Thái Nguyên tổ chức họp Hội đồng đánh giá và bảo vệ luận án tiến sĩ cấp Trường của Nghiên cứu sinh Hoàng Thị Thu Hoàn
a

Hướng nghiên cứu của Khoa Sinh học, Trường Đại học Sư phạm Thái Nguyên

14/06/2022 | Tin hoạt động
Năm học 2021-2022, giảng viên Khoa Sinh học, Trường Đại học Sư phạm Thái Nguyên đã công bố 48 bài báo trên các tạp chí và hội nghị khoa học quốc gia và quốc tế, trong số đó có 10 bài thuộc hệ hệ thống ISI, Scopus. Khoa Sinh học đã xuất bản một Chương sách tại Nhà xuất bản uy tín Springer Nature....Khoa Sinh học trân trọng giới thiệu một số hướng nghiên cứu chính hiện nay.
a
Thứ Hai - 20/06/2022

Bảo vệ và Đánh giá Luận án Tiến sĩ cấp trường của Nghiên cứu sinh Hoàng Thị Thu Hoàn

Sáng ngày 20/06/2022, Trường Đại học Sư Phạm – Đại học Thái Nguyên đã tổ chức Lễ bảo vệ luận án Tiến sĩ cấp Trường cho NCS Hoàng Thị Thu Hoàn, ngành Di truyền học, mã số 9420121.
a
Thứ Năm - 16/06/2022

THÔNG BÁO TỔ CHỨC HỌP HỘI ĐỒNG ĐÁNH GIÁ VÀ BẢO VỆ LUẬN ÁN TIẾN SĨ CẤP TRƯỜNG

Trường Đại học Sư phạm-Đại học Thái Nguyên tổ chức họp Hội đồng đánh giá và bảo vệ luận án tiến sĩ cấp Trường của Nghiên cứu sinh Hoàng Thị Thu Hoàn
a
Thứ Ba - 14/06/2022

Hướng nghiên cứu của Khoa Sinh học, Trường Đại học Sư phạm Thái Nguyên

Năm học 2021-2022, giảng viên Khoa Sinh học, Trường Đại học Sư phạm Thái Nguyên đã công bố 48 bài báo trên các tạp chí và hội nghị khoa học quốc gia và quốc tế, trong số đó có 10 bài thuộc hệ hệ thống ISI, Scopus. Khoa Sinh học đã xuất bản một Chương sách tại Nhà xuất bản uy tín Springer Nature....Khoa Sinh học trân trọng giới thiệu một số hướng nghiên cứu chính hiện nay.
a
Thứ Bảy - 11/06/2022

Công bố mới của TS. Nguyễn Đức Hùng trên Journal of Asian Natural Products Research

Ngày 11 tháng 6 năm 2022, bài báo có tiêu đề "Two new triterpenoid saponins from the underground parts of Weigela x “Bristol Ruby”" của TS. Nguyễn Đức Hùng đã được xuất bản trên Journal of Asian Natural Products Research thuộc danh mục tạp chí SCIE, Q2, IF: 1,569 (2022)
Thống kê truy cập
  • Người trực tuyến Người trực tuyến
    • Khách Khách 1
    • Thành viên Thành viên 2
    • Tổng lượt truy cập Tổng 3
    • Tổng lượt truy cập: Tổng lượt truy cập 388016