Đang xử lý.....

NGND. GS.TS. Chu Hoàng Mậu

NGND. GS.TS. Chu Hoàng Mậu đã xuất bản 11 cuốn sách và tài liệu, trong đó có 3 cuốn sách chuyên khảo, 5 cuốn sách giáo trình và 3 cuốn tài liệu hướng dẫn. Đã công bố hơn 150 bài báo trên các tạp chí trong nước, tạp chí quốc tế, Hội nghị khoa học quốc tế và quốc gia. GS.TS. Chu Hoàng Mậu được Chủ tích nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam phong tặng Danh hiệu Nhà giáo Nhân dân 2017.