Đang xử lý.....

NGND. GS.TS. Chu Hoàng Mậu

NGND. GS.TS. Chu Hoàng Mậu đã xuất bản 13 cuốn sách chuyên khảo, giáo trình phục vụ đào tạo và tài liệu hướng dẫn, trong đó có 1 chương sách của Nxb Springer Nature, 3 cuốn sách chuyên khảo, 6 cuốn sách giáo trình và 3 cuốn tài liệu hướng dẫn. Đã công bố hơn 195 bài báo trên các tạp chí trong nước, tạp chí quốc tế, Hội nghị khoa học quốc tế và quốc gia. GS.TS. Chu Hoàng Mậu được Chủ tích nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam phong tặng Danh hiệu Nhà giáo Nhân dân 2017.