Đang xử lý.....

Lịch công tác tuần từ ngày 05-11/12/2022

Lịch công tác tuần từ ngày 28/11-04/12/2022

Lịch công tác tuần từ 21-27/11/2022

Lịch công tác tuần từ ngày 14-20/11/2022

Lịch công tác tuần từ 07-13/11/202

Lịch công tác tuần từ ngày 31/10-06/11/2022

Lịch công tác tuần từ 24-30/10/2022

Lịch công tác tuần từ ngày 17-23/10/2022

Lịch công tác tuần từ ngày 10-16/10/2022

Lịch công tác tuần từ 03/10-09/10/2022

Lịch công tác tuần từ 26/9 đến 02/10/2022

Lịch công tác tuần từ 19-25/9/2022

Lịch công tác tuần từ 12-18/9/2022

Lịch công tác tuần từ 5-11/9/2022

Lịch công tác tuần từ 29.8-04.9.2022