Đang xử lý.....

Lịch công tác tuần từ 18/07/2022 đến 24/07/2022 

Thời gian, địa điểm

Nội dung

Thành phần

Ghi chú

Thứ 2

Ngày 18/07/2022

- 15h00

PHA1B

- Đại hội Chi bộ khoa Sinh học

 

- Toàn thể Đảng viên trong chi bộ

 

Thứ 3

Ngày 19/07/2022

 

 

 

 

Thứ 4

Ngày 20/07/2022

 

 

 

 

Thứ 5

Ngày 21/07/2022

 

 

 

 

Thứ 6

Ngày 22/07/2022

 

 

 

 

 

Thứ 7

Ngày 23/07/2022

 

 

 

 

Chủ nhật

Ngày 24/07/2022

 

 

 

 
loading....