Đang xử lý.....

Lịch công tác tuần từ 21/11/2022 đến 27/11/2022 

Thời gian, địa điểm

Nội dung

Thành phần

Ghi chú

Thứ 2

Ngày 21/11/2022

 

 

 

 

Thứ 3

Ngày 22/11/2022

 

 

 

 

Thứ 4

Ngày 23/11/2022

- 7h30

PHA1B

- Bảo vệ luận văn Thạc sĩ chuyên ngành sinh thái học và Seminar NCS Sonphet Silyavong

- TP theo QĐ hội đồng và đại biểu quan tâm đến dự

 

 

Thứ 5

Ngày 24/11/2022

 

 

 

 

Thứ 6

Ngày 25/11/2022

- 8h00

A4.104

- 9h30

A4.104

Bảo vệ luận văn Thạc sĩ chuyên ngành di truyền học

 

- Seminar của NCS Phó Thị Thúy Hằng - chuyên ngành Di truyền học

 

- TP theo QĐ hội đồng và đại biểu quan tâm đến dự

 

- Toàn thể GV của BM và đại biểu quan tâm

 

 

Thứ 7

Ngày 26/11/2022

 

 

 

 

 

Chủ nhật

Ngày 27/11/2022

 

 

 
loading....