Đang xử lý.....

Lịch công tác tuần từ 26/12/2022 đến 01/01/2023 

Thời gian, địa điểm

Nội dung

Thành phần

Ghi chú

Thứ 2

Ngày 26/12/2022

- Cả ngày

- Thầy cô lưu ý lịch làm việc với đoàn đánh giá ngoài

 

 

Thứ 3

Ngày 27/12/2022

- 10h - 12h

HTC1

- Bế mạc Khảo sát chính thức đánh giá ngoài Trường

- Đ/c: Lan, Hằng, Thủy, Nhàn, Ngọc, Vân, Tú

 

Thứ 4

Ngày 28/12/2022

 

 

 

 

Thứ 5

Ngày 29/12/2022

- 8h30

HTC1

Hội nghị nghiên cứu, học tập, quán
triệt, tuyên truyền và triển khai thực
hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ sáu
Ban Chấp hành Trung ương Đảng
khóa XIII (Hình thức: Trực tiếp kết
hợp với trực tuyến).

- Toàn thể Đảng viên, viên chức, người lao động trong Đảng bộ

 

Thứ 6

Ngày 30/12/2022

- 8h30

HTC1

 

 

 

 

- 14h00

 

- Hội nghị nghiên cứu, học tập, quán
triệt, tuyên truyền và triển khai thực
hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ sáu
Ban Chấp hành Trung ương Đảng
khóa XIII (Hình thức: Trực tiếp kết
hợp với trực tuyến).

- Các chi bộ tiến hành thảo luận tại đơn vị (đang cập nhật)

- Toàn thể Đảng viên, viên chức, người lao động trong Đảng bộ

 

 

 

 

 

 

Thứ 7

Ngày 31/12/2022

 

 

 

 

 

Chủ nhật

Ngày 01/01/2023

 

 

 
loading....