Đang xử lý.....

Lịch công tác tuần từ 31/10/2022 đến 06/11/2022 

Thời gian, địa điểm

Nội dung

Thành phần

Ghi chú

Thứ 2

Ngày 31/10/2022

- 8h00

PHA1A

- Họp giao ban tháng 11

- Đ/c: Lan, Hằng

 

Thứ 3

Ngày 01/11/2022

 

 

 

 

Thứ 4

Ngày 02/11/2022

- 9h00

A4.514

- Họp tập thể lãnh đạo khoa mở rộng

- Đ/c: Lan, Hằng, Ngọc, Thủy, Trung

 

Thứ 5

Ngày 03/11/2022

 

 

 

 

Thứ 6

Ngày 04/11/2022

 

 

 

 

Thứ 7

Ngày 05/11/2022

 

 

 

 

 

Chủ nhật

Ngày 06/11/2022

 

 

 
loading....