Đang xử lý.....

Lịch công tác tuần từ 01/08/2022 đến 07/08/2022 

Thời gian, địa điểm

Nội dung

Thành phần

Ghi chú

Thứ 2

Ngày 01/08/2022

 

 

 

 

 

Thứ 3

Ngày 02/08/2022

 

 

 

 

Thứ 4

Ngày 03/08/2022

- 8h00

HTC1

- Tập huấn về sở hữu trí tuệ

- Toàn thể Giảng viên

 

Thứ 5

Ngày 04/08/2022

- 8h30

A4.514

- Họp Chi bộ Tháng 8

- Toàn thể Đảng viên trong chi bộ

 

Thứ 6

Ngày 05/08/2022

- 14h00

PHA1A

- Xét tốt nghiệp đại học chính quy
đợt 3 năm 2022 và xét xử lý học vụ
học kỳ 2 năm học 2021-2022 cho
sinh viên Đại học chính quy

 

- Đ/c: Lan

 

Thứ 7

Ngày 06/08/2022

 

 

 

 

Chủ nhật

Ngày 07/08/2022

 

 

 
loading....