Đang xử lý.....

Lịch công tác tuần từ 02/01/2023 đến 08/01/2023 

Thời gian, địa điểm

Nội dung

Thành phần

Ghi chú

Thứ 2

Ngày 02/1/2023

 

 

 

 

Thứ 3

Ngày 03/1/2023

 

 

 

 

Thứ 4

Ngày 04/1/2023

- 8h00

PHA1A

- Sau cuộc họp giao ban

 

 

 

- Sau hội nghị tuyên truyền

- Họp giao ban tháng 1/2023

 

- Hội nghị tổng kết công tác PCTN, tiêu cực năm 2022
Hội nghị tuyên truyền, phổ biến về
phòng, chống tham nhũng, tiêu cực
năm học 2022-2023

- Họp về chỉ tiêu tuyển sinh năm 2023

- Đ/c: Lan, Hằng

 

Thứ 5

Ngày 05/1/2023

- 09h40

PHA1A

 

 

- 14h00

A4.514

- Làm việc với đoàn công tác của Đại học Roger Williams, Mỹ
Tọa đàm về Phát triển bền vững và
giáo dục môi trường

- Họp chi bộ

 

- Đ/c: Lan, Vân, Ngà, Tâm, Hùng và SV K54, 55, 57 được cử tham gia

 

- Toàn thể Đảng viên trong chi bộ

 

Thứ 6

Ngày 06/1/2023

- 8h30

A4.511

- Seminar bài giảng bộ môn lý luận và PPDHSH

- Toàn thể GV của bộ môn và GV quan tâm

 

Thứ 7

Ngày 07/1/2023

 

 

 

 

 

Chủ nhật

Ngày 08/1/2023

 

 

 
loading....