Đang xử lý.....

Lịch công tác tuần từ 07/11/2022 đến 13/11/2022 

Thời gian, địa điểm

Nội dung

Thành phần

Ghi chú

Thứ 2

Ngày 07/11/2022

- 14h00

A4.514

- Họp chi bộ tháng 11

- Toàn thể Đảng viên chi bộ

 

Thứ 3

Ngày 08/11/2022

 

 

 

 

Thứ 4

Ngày 09/11/2022

- 8h00

PHA1A

- 16h00

PHA1A

- Kiểm tra công tác PCCC&CNCH của Trường

- Họp chuyên môn, bắt thăm thứ tự tiết mục Hội diễn VN truyền thống

- Đ/c: Hiệp

 

- Đ/c: Trung

 

 

Thứ 5

Ngày 10/11/2022

 

 

 

 

Thứ 6

Ngày 11/11/2022

 

 

 

 

Thứ 7

Ngày 12/11/2022

 

 

 

 

 

Chủ nhật

Ngày 13/11/2022

 

 

 
loading....