Đang xử lý.....

Lịch công tác tuần từ 09/01/2023 đến 15/01/2023 

Thời gian, địa điểm

Nội dung

Thành phần

Ghi chú

Thứ 2

Ngày 09/1/2023

 

 

 

 

Thứ 3

Ngày 10/1/2023

 

 

 

 

Thứ 4

Ngày 11/1/2023

 

 

 

 

Thứ 5

Ngày 12/1/2023

- 16h00

HTC1

- Chương trình Chào xuân 2023

 

- Toàn thể CBVC hưởng lương của Trường

 

Thứ 6

Ngày 13/1/2023

 

 

 

 

Thứ 7

Ngày 14/1/2023

 

 

 

 

 

Chủ nhật

Ngày 15/1/2023

 

 

 
loading....