Đang xử lý.....

Lịch công tác tuần từ 11/07/2022 đến 17/07/2022 

Thời gian, địa điểm

Nội dung

Thành phần

Ghi chú

Thứ 2

Ngày 11/07/2022

- 8h15

A4.514

- Họp Hội đồng khoa

 

- TP theo QĐ hội đồng Khoa

 

Thứ 3

Ngày 12/07/2022

- 8h00

PHA1A

- Họp góp ý chuẩn đầu ra chương trình đào tạo Tiến sĩ Di truyền học và Sinh thái học

- Đ/c: Thủy, Vân, Nhàn, Ngọc, Hùng

 

Thứ 4

Ngày 13/07/2022

- 19h00

HTC1

- Hội nghị nghiên cứu khoa học sinh
viên năm học 2021-2022 và tổng
kết hoạt động NCKH sinh viên giai
đoạn 2018-2022

- Đ/c: Thủy, Nhàn, Vân, Trung và SV theo danh sách

 

 

Thứ 5

Ngày 14/07/2022

 

 

 

 

Thứ 6

Ngày 15/07/2022

 

 

 

 

 

Thứ 7

Ngày 16/07/2022

 

 

 

 

Chủ nhật

Ngày 17/07/2022

 

 

 

 
loading....