Đang xử lý.....

Lịch công tác tuần từ 19/12/2022 đến 25/12/2022 

Thời gian, địa điểm

Nội dung

Thành phần

Ghi chú

Thứ 2

Ngày 19/12/2022

 

 

 

 

Thứ 3

Ngày 20/12/2022

 

 

 

 

 

Thứ 4

Ngày 21/12/2022

- 9h45

PHA1A

- Họp xét công nhận giá trị chuyển đổi kết quả học tập cho các lớp VLVH mới tuyển sinh

- Đ/c: Lan

 

Thứ 5

Ngày 22/12/2022

 

 

 

 

Thứ 6

Ngày 23/12/2022

- 10h00-11h30
Hội trường C1

- 19h00
Hội trường C1

- Khai mạc khảo sát chính thức đánh
giá ngoài Trường

- Tổ chức chương trình Chào năm mới New Year Party 2023

- Đ/c: Lan, Hằng, Ngọc, Vân, Tú, Thủy, Nhàn

- Đ/c: Lan

 

 

Thứ 7

Ngày 24/12/2022

- 14h - 16h

 

- Đoàn đánh giá thăm/quan sát phòng tư liệu, phòng thực hành, thí nghiệm của khoa

- Đ/c: Ng.Thảo, Các BM cử người trực tại VPBM, các KTV trực PTN

 

Chủ nhật

Ngày 25/12/2022

 

 

 
loading....