Đang xử lý.....

Lịch công tác tuần từ 25/07/2022 đến 31/07/2022 

Thời gian, địa điểm

Nội dung

Thành phần

Ghi chú

Thứ 2

Ngày 25/07/2022

- 7h30

Hội trường C1

 

 

 

- 9h00

A4.508

- 10h00

PHA1A

 

 

 

- Hội nghị cán bộ chủ chốt triển khai
công tác quy hoạch cán bộ cấp ủy,
cán bộ lãnh đạo, quản lý thuộc diện
Đảng ủy, BTV Đảng ủy Trường
quản lý

- Họp tập thể lãnh đạo Khoa đánh giá PLVC theo KPIs

- Hội nghị Tập thể lãnh đạo mở rộng
triển khai công tác quy hoạch cán
bộ cấp ủy, cán bộ lãnh đạo, quản lý
thuộc diện Đảng ủy, BTV Đảng ủy
Trường quản lý

- Đ/c: Lan, Hằng, Ngọc, Mậu, Tâm, Thủy, Ngà, Nhàn, Hiệp, Ng.Hồng, Tú, Vân, Hùng, Trung

 

- Đ/c: Lan, Hằng, Thủy, Ngọc

- Đ/c: Lan

 

 

 

 

 

Thứ 3

Ngày 26/07/2022

 

 

 

 

Thứ 4

Ngày 27/07/2022

 

 

 

 

Thứ 5

Ngày 28/07/2022

 

 

 

 

Thứ 6

Ngày 29/07/2022

 

 

 

 

 

Thứ 7

Ngày 30/07/2022

 

 

 

 

Chủ nhật

Ngày 31/07/2022

 

 

 
loading....