Đang xử lý.....

KHOA SINH HỌC - NƠI KIẾN TẠO NHỮNG GIÁ TRỊ KHÁC BIỆT

Khoa Sinh học, Trường Đại học Sư phạm-Đại học Thái Nguyên tuyển sinh đại học chính quy, ngành Sư phạm Sinh học, năm 2022

CHƯƠNG TRÌNH SƯ PHẠM KHOA HỌC TỰ NHIÊN - DẪN BƯỚC CON ĐƯỜNG MỚI

THÔNG TIN TUYỂN SINH ĐẠI HỌC CHÍNH QUY NGÀNH SƯ PHẠM SINH HỌC NĂM 2022

Thông tin tuyển sinh đại học chính quy ngành Sư phạm Sinh học năm 2022

THÔNG TIN TUYỂN SINH ĐẠI HỌC CHÍNH QUY NGÀNH SƯ PHẠM KHOA HỌC TỰ NHIÊN NĂM 2022

Từ năm 2020, Trường Đại học Sư phạm giao nhiệm vụ cho Khoa Sinh học, Khoa Vật lý và Khoa Hóa học tổ chức đào tạo Cử nhân Sư phạm Khoa học Tự nhiên, đến năm nay, 2022 là mùa tuyển sinh thứ Ba. Khoa Sinh học trân trọng gửi đến các em học sinh THPT những thông tin tuyển sinh ngành đào tạo Sư phạm Khoa học Tự nhiên.

Bài kiểm tra đánh giá năng lực cho HS Trung học cơ sở

Thiết kế các bài kiểm tra đánh giá năng lực là yêu cầu trong dạy học Chương trình GDPT 2018. Bạn có thể tham khảo một bài kiểm tra dưới đây. Bạn có thể đọc thêm 5 bài khác ở Zalo Khoa Sinh học.

KHOA SINH HỌC LÀ CƠ SỞ GIÁO DỤC ĐẠI HỌC HÀNG ĐẦU VỀ ĐÀO TẠO, NGHIÊN CỨU KHOA HỌC VÀ BỒI DƯỠNG GIÁO VIÊN

Khoa Sinh học, Trường Đại học Sư phạm- Đại học Thái Nguyên (Trước đây từ 1966-1994 là Trường Đại học Sư phạm Việt Bắc), được thành lập năm 1966, với gần 55 năm truyền thống xây dựng và phát triển, ngày nay Khoa Sinh học, Trường Đại học Sư phạm Thái Nguyên được biết đến như là địa chỉ tin cậy về đào tạo giáo viên sinh học cho các trường phổ thông, là địa chỉ tin cậy về nghiên cứu khoa học và chuyển giao công nghệ phục vụ đời sống, sản xuất.

Cộng đồng Khoa Sinh học tạo dựng Môi trường giảng dạy, học tập và nghiên cứu chuyên nghiệp

Khoa Sinh học, Trường Đại học Sư phạm- Đại học Thái Nguyên là một cộng đồng học tập chuyên nghiệp, ở đó tập thể sư phạm của Khoa thường xuyên gặp gỡ, chia sẻ kiến thức sinh học và công nghệ sinh học hiện đại, hợp tác trong cải thiện tổ chức và kỹ năng dạy học để nâng cao kết quả học tập của sinh viên. Môi trường chuyên nghiệp ở Khoa Sinh học luôn hướng tới "Kiến tạo những giá trị khác biệt", chất lượng, hiệu quả và bền vững.

Đội ngũ giảng viên Khoa Sinh học có trình độ cao, tâm huyết và chuyên nghiệp

Hiện nay, Đội ngũ cán bộ viên chức Khoa Sinh học gồm 31 giảng viên, kỹ thuật viên và cán bộ văn phòng, với 26 giảng viên, 4 viên chức gồm giáo viên trung học, kỹ thuật viên và cán bộ văn phòng. Trong số các giảng viên của khoa có 1 Giáo sư; 7 Phó giáo sư; 13 tiến sĩ, 4 nghiên cứu sinh đang học tập tại Cộng hòa liên bang Đức, Pháp, Trung Quốc, Đài Loan; 1 nghiên cứu sinh đang học tập trong nước, 1 thạc sĩ. Số giảng viên có học vị tiến sĩ, chức danh giáo sư và phó giáo sư là 21 người trong tổng số 27 giảng viên, chiếm 76,92%.

Chương trình đào tạo trình độ đại học ngành Sư phạm Sinh học tiên tiến, đạt tiêu chuẩn chất lượng giáo dục, đáp ứng yêu cầu của xã hội

Hiện nay, Khoa Sinh học, Trường Đại học Sư phạm Thái Nguyên được giao nhiệm vụ tổ chức đào tạo 3 Chương trình đào tạo trình độ tiến sĩ (Di truyền học, Sinh thái học, Lý luận&PPDH bộ môn sinh học), tổ chức đào tạo 4 Chương trình đào tạo trình độ thạc sĩ (Di truyền học, Sinh học thực nghiệm, Sinh thái học, Lý luận&PPDH bộ môn sinh học) và các Chương trình đào tạo trình độ đại học hệ chính quy (Sư phạm Sinh học, Sư phạm Sinh-Kỹ thuật Nông nghiệp) và Chương trình Sư phạm sinh học trình độ đại học hệ Vừa làm vừa học. Ngày 14 tháng 10 năm 2019, Giám đốc Trung tâm Kiểm định chất lượng giáo dục - Đại học Quốc gia Hà Nội đã chứng nhận Chương trình đào tạo trình độ đại học ngành Sư phạm Sinh học (Chính quy), Trường Đại học Sư phạm-Đại học Thái Nguyên đạt tiêu chuẩn chất lượng giáo dục do Bộ trường Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành với tỷ lệ các tiêu chí đạt yêu cầu là 92%.