Đang xử lý.....

ĐẠI HỘI CHI BỘ KHOA SINH HỌC

BẢO VỆ VÀ ĐÁNH GIÁ LUẬN VĂN THẠC SĨ ĐỢT 1 NĂM 2022

Theo quyết định của Hiệu trưởng trường Đại học Sư phạm – Đại học Thái Nguyên ngày 20/06/2022 về việc Thành lập Hội đồng đánh giá luận văn thạc sĩ và được sự ủy nhiệm của nhà trường, trong 2 ngày 30/06 và 05/07/2022, Khoa Sinh học tổ chức Phiên họp đánh giá luận văn thạc sĩ cho 13 Học viên thuộc 03 ngành: Di truyền học, Sinh học thực nghiệm, Lý luận và Phương pháp dạy học bộ môn Sinh học.

Bảo vệ và Đánh giá Luận án Tiến sĩ cấp trường của Nghiên cứu sinh Hoàng Thị Thu Hoàn

Sáng ngày 20/06/2022, Trường Đại học Sư Phạm – Đại học Thái Nguyên đã tổ chức Lễ bảo vệ luận án Tiến sĩ cấp Trường cho NCS Hoàng Thị Thu Hoàn, ngành Di truyền học, mã số 9420121.

THÔNG BÁO TỔ CHỨC HỌP HỘI ĐỒNG ĐÁNH GIÁ VÀ BẢO VỆ LUẬN ÁN TIẾN SĨ CẤP TRƯỜNG

Trường Đại học Sư phạm-Đại học Thái Nguyên tổ chức họp Hội đồng đánh giá và bảo vệ luận án tiến sĩ cấp Trường của Nghiên cứu sinh Hoàng Thị Thu Hoàn

Hướng nghiên cứu của Khoa Sinh học, Trường Đại học Sư phạm Thái Nguyên

Năm học 2021-2022, giảng viên Khoa Sinh học, Trường Đại học Sư phạm Thái Nguyên đã công bố 48 bài báo trên các tạp chí và hội nghị khoa học quốc gia và quốc tế, trong số đó có 10 bài thuộc hệ hệ thống ISI, Scopus. Khoa Sinh học đã xuất bản một Chương sách tại Nhà xuất bản uy tín Springer Nature....Khoa Sinh học trân trọng giới thiệu một số hướng nghiên cứu chính hiện nay.

Công bố mới của TS. Nguyễn Đức Hùng trên Journal of Asian Natural Products Research

Ngày 11 tháng 6 năm 2022, bài báo có tiêu đề "Two new triterpenoid saponins from the underground parts of Weigela x “Bristol Ruby”" của TS. Nguyễn Đức Hùng đã được xuất bản trên Journal of Asian Natural Products Research thuộc danh mục tạp chí SCIE, Q2, IF: 1,569 (2022)

Công bố khoa học của giảng viên Khoa Sinh học, Trường Đại học Sư phạm-ĐH Thái Nguyên năm học 2021-2022

Năm học 2021-2022, Khoa Sinh học, Trường Đại học Sư phạm-ĐH Thái Nguyên đã công bố 48 bài báo trên các tạp chí và hội nghị khoa học quốc gia và quốc tế. Trong số đó có 9 bài báo ISI (8 SCIE+1ESCI), 01 bài Scopus, 01 Chương sách chuyên khảo tại Springer Nature, 02 bài tại Hội nghị quốc tế, 29 bài trên Tạp chí quốc gia và 06 bài tại hội nghị quốc gia. Xuất bản 03 giáo trình (Sinh học phân tử, Cơ sở Tự nhiên-Xã hội, Giáo trình PPDH sinh học ở trường phổ thông). Nghiệm thu 01 Đề tài Nafosted, 02 đề tài cấp Bộ Giáo dục&Đào tạo và hiện đang chủ trì 02 Đề tài Nafosted, 02 đề tài cấp Bộ Giáo dục&Đào tạo và nhiều Đề tài cấp cơ sở khác.

TS. Nguyễn Thị Ngọc Lan và TS. Phạm Thị Thanh Nhàn, Giảng viên chính Khoa Sinh học, được công nhận và bổ nhiệm chức danh Phó giáo sư

Chúc mừng TS. Nguyễn Thị Ngọc Lan và TS. Phạm Thị Thanh Nhàn được Chủ tịch Hội đồng Giáo sư Nhà nước ký Quyết định công nhận đạt tiêu chuẩn chức danh Phó giáo sư năm 2021 và Hiệu trưởng Trường Đại học Sư phạm-Đại học Thái Nguyên bổ nhiệm chức danh Phó giáo sư ngày 6/6/2022

TS. Lê Trung Dũng, Giảng viên thỉnh giảng Khoa Sinh học, được công nhận và bổ nhiệm chức danh Phó giáo sư

Chúc mừng TS. Lê Trung Dũng được Chủ tịch Hội đồng Giáo sư Nhà nước ký Quyết định công nhận đạt tiêu chuẩn chức danh Phó giáo sư năm 2021 và Hiệu trưởng Trường Đại học Sư phạm-Đại học Thái Nguyên trao Quyết định bổ nhiệm chức danh Phó giáo sư ngày 6/6/2022

Nghiệm thu Khóa luận Tốt nghiệp K53 năm học 2021 - 2022