Đang xử lý.....

Bảo vệ và Đánh giá Luận án Tiến sĩ cấp trường của Nghiên cứu sinh Hoàng Thị Thu Hoàn 

Sáng ngày 20/06/2022, Trường Đại học Sư Phạm – Đại học Thái Nguyên đã tổ chức Bảo vệ và đánh giá luận án tiến sĩ cấp Trường cho NCS Hoàng Thị Thu Hoàn, ngành Di truyền học, mã số 9420121.

TS. Dương Công Đạt, Phó trưởng phòng Đào tạo phụ trách Sau đại học, đọc Quyết định thành lập Hội đồng đánh giá Luận án tiến sĩ cấp Trường của NCS Hoàng Thị Thu Hoàn

Hội đồng đánh giá Luận án có mặt 06/07 thành viên theo quyết định số: 690/QĐ-ĐHSP ngày 31 tháng 03 năm 2022 của Hiệu trưởng Trường Đại học Sư phạm, gồm:

STT

Họ và tên

Cơ quan công tác

Trách nhiệm trong Hội đồng

1

PGS.TS. Nguyễn Thị Tâm

Trường Đại học Sư phạm - Đại học Thái Nguyên

Chủ tịch Hội đồng

2

GS.TS Nguyễn Hoàng Lộc

Trường Đại học Khoa học - Đại học Huế

Phản biện 1

3

PGS.TS Lê Phương Hoa

Trường Đại học Sư phạm Hà Nội

Phản biện 2

4

PGS. TS Lương Văn Hinh

Trường Đại học Nông Lâm Thái Nguyên

Phản biện 3

5

PGS.TS Sỹ Danh Thường

Trường Đại học Sư phạm - Đại học Thái Nguyên

UV thư ký Hội đồng

6

PGS.TS Nguyễn Thị Hồng Vân

Trường Đại học Khoa học tự nhiên – Đại học Quốc gia Hà Nội

Ủy viên hội đồng

7

TS. Nguyễn Thu Hiền

Trường Đại học Y Dược - Đại học Thái Nguyên

Ủy viên hội đồng

 

PGS.TS. Nguyễn Thị Tâm, Chủ tịch Hội đồng, điều hành Phiên họp đánh giá Luận án tiến sĩ cấp Trường của NCS  Hoàng Thị Thu Hoàn

Tên đề tài luận án “Nghiên cứu nuôi cấy in vitro và biểu hiện flavonoid 3’5’-hydroxylase nhằm tăng cường tổng hợp flavonoid ở cây Ô đầu (Aconitum carmichaelii Debx.)”, được thực hiện dưới sự hướng dẫn khoa học của GS.TS Chu Hoàng Mậu, và PGS.TS. Nguyễn Thị Ngọc Lan, Trường Đại học Sư Phạm – Đại học Thái Nguyên.

Trong 30 phút trình bày tóm tắt luận án, NCS Hoàng Thị Thu Hoàn đã trình bày một cách hệ thống, logic và khoa học những kết quả nghiên cứu của mình. Luận án là công trình nghiên cứu Nghiên cứu nuôi cấy in vitro và biểu hiện flavonoid 3’5’-hydroxylase nhằm tăng cường tổng hợp flavonoid ở cây Ô đầu.

NCS Hoàng Thị Thu Hoàn báo cáo Luận án tiến sĩ trước Hội đồng

Sau khi nghe NCS Hoàng Thị Thu Hoàn trình bày tóm tắt kết quả luận án, các Thành viên Hội đồng đã đọc bản nhận xét đánh giá Luận án. Theo các ý kiến đánh giá, luận án có những đóng góp mới và có ý nghĩa khoa học và thực tiễn, đó là:

Luận án là công trình nghiên cứu có hệ thống, từ định danh các mẫu Ô đầu đến thiết lập hệ thống tái sinh in vitro phục vụ chuyển gen đến cảm ứng tạo rễ tơ và nhân nuôi tăng sinh khối rễ tơ ở loài Ô đầu. Từ tách dòng phân tử gen AcF3’5’H từ cây Ô đầu và thiết kế vector biểu hiện gen ở thực vật đến nghiên cứu biến nạp di truyền và phân tích biểu hiện gen AcF3’5’H ở cây chuyển gen.

Những đóng góp mới cho khoa học của luận án thể hiện cụ thể là:

1) Các mẫu Ô đầu thu tại huyện Quản Bạ và Hoàng Su Phì, tỉnh Hà Giang, Việt Nam thuộc cùng loài A. carmichaelii, chi Aconitum, họ Hoàng Liên

(Ranunculaceae) được định danh bằng sự kết hợp giữa phương pháp hình thái so sánh và mã vạch DNA.

2) Xác định được điều kiện thích hợp cho nuôi cấy in vitro và tạo được các dòng rễ tơ từ rễ cây ô đầu in vitro làm vật liệu phục vụ chọn dòng rễ tơ và chuyển gen.

3) Lần đầu tiên trên thế giới gen AcF3’5’H từ cây Ô đầu được biến nạp và biểu hiện thành công trên cây Thuốc lá và cây Ô đầu. Sự biểu hiện mạnh của gen AcF3’5’H đã làm tăng hàm lượng flavonoid trong cây chuyển gen. Kết quả nghiên cứu của luận án là báo cáo đầu tiên trên thế giới và ở Việt Nam về phân tích biểu hiện gen AcF3’5’H của cây Ô đầu.

Về mặt khoa học, kết quả phân tích biểu hiện gen trên cây Thuốc lá và cây Ô đầu là cơ sở cho các nghiên cứu tăng cường biểu hiện gen AcF3’5’H ở các loài dược liệu khác trong mục đích làm tăng sự tích lũy flavonoid trong các bộ phận của thực vật. Gen AcF3’5’H từ cây Ô đầu được nghiên cứu trong công trình này có thể được coi là một ứng cử viên để tăng cường tích lũy flavonoid trong thực vật bằng công nghệ gen. Kết quả nghiên cứu nuôi cấy in vitro và cảm ứng tạo rễ tơ là cơ sở ứng dụng công nghệ này vào việc nâng cao hàm lượng và hiệu quả thu nhận các hợp chất có hoạt tính sinh học ở cây Ô đầu và một số loại cây dược liệu khác.

Các kết quả thu được trong luận án đã được công bố trong 5 bài báo trên các tạp chí khoa học, trong đó có 02 bài trên tạp chí quốc tế uy tín thuộc danh mục SCIE. Điều này thể hiện tính cấp thiết, tầm quan trọng và ý nghĩa của các kết quả nghiên cứu của luận án này.

GS.TS Nguyễn Hoàng Lộc, Phản biện 1, đọc bản nhận xét đánh giá Luận án

PGS.TS Lê Phương Hoa, Phản biện 2, đọc bản nhận xét đánh giá Luận án

PGS. TS Lương Văn Hinh, Phản biện 3, đọc bản nhận xét đánh giá Luận án

TS. Nguyễn Thu Hiền, Ủy viên Hội đồng, đọc bản nhận xét đánh giá Luận án

Tiếp sau đó, Thư ký Hội đồng đã đọc Bản tổng hợp ý kiến đóng góp của các nhà khoa học về bản tóm tắt của Luận án, các thành viên khác của Hội đồng và người tham dự tiếp tục đưa ra những ý kiến nhận xét, góp ý và đặt nhiều câu hỏi liên quan đến các nội dung chuyên môn của Luận án.

PGS. TS Sỹ Danh Thường, Ủy viên Hội đồng, đọc Bản tổng hợp ý kiến đóng góp của các nhà khoa học về Luận án

Thay mặt cho tập thể Cán bộ hướng dẫn khoa học của NCS Hoàng Thị Thu Hoàn, GS.TS. Chu Hoàng Mậu đã có nhận xét rất sâu sắc, những khó khăn và nỗ lực mà nghiên cứu sinh đã vượt qua và đánh giá cao năng lực nghiên cứu của NCS và khẳng định kết quả nghiên cứu được trình bày hôm nay là những cố gắng không chỉ của NCS mà còn nhờ những ý kiến góp ý của các nhà khoa học, cùng sự quan tâm của Trường Đại học Sư phạm – Đại học Thái Nguyên, và Trường Đại học Tân Trào.

GS.TS. Chu Hoàng Mậu thay mặt tập thể Cán bộ hướng dẫn nhận xét NCS Hoàng Thị Thu Hoàn

Hội đồng đã thảo luận và thống nhất: Hình thức và Nội dung của Luận án đã đáp ứng đầy đủ yêu cầu của một luận án tiến sĩ, chuyên ngành: Di truyền học; mã số 9420121, với số phiếu tán thành là 06/06. Thay mặt Hội đồng, Chủ tịch Hội đồng – PGS. TS Nguyễn Thị Tâm đã đọc bản Quyết nghị của Hội đồng, theo đó đã nêu rõ được những kết quả chính, những đóng góp mới của Luận án cho khoa học và thực tiễn, đồng thời cũng chỉ rõ những thiếu sót về nội dung, hình thức của Luận án để NCS tiếp thu và khắc phục. Với việc bảo vệ thành công trước Hội đồng cấp Trường, NCS Hoàng Thị Thu Hoàn xứng đáng nhận học vị Tiến sĩ. Hội đồng đã đề nghị Hiệu trưởng Trường Đại học Sư phạm sớm cấp bằng Tiến sĩ, ngành Di truyền học cho NCS Hoàng Thị Thu Hoàn.

Phát biểu tại buổi Lễ, TS. Từ Quang Tân, Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Sư phạm – Đại học Thái Nguyên, đã gửi lời chúc mừng đến NCS Hoàng Thị Thu Hoàn, tập thể Cán bộ hướng dẫn gồm GS.TS. Chu Hoàng Mậu, và PGS.TS Nguyễn Thị Ngọc Lan. Qua đây, TS. Từ Quang Tân chúc NCS Hoàng Thị Thu Hoàn ngày càng trưởng thành hơn trên con đường nghiên cứu khoa học, đồng thời mong muốn trong thời gian tới, Trường Đại học Tân Trào, nơi NCS Hoàng Thị Thu Hoàn đang công tác, sẽ có những hợp tác sâu rộng không chỉ trên lĩnh vực đào tạo mà trên nhiều lĩnh vực khác như khoa học công nghệ, phát triển chương trình.

TS. Từ Quang Tân, Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Sư phạm – Đại học Thái Nguyên tặng hoa chúc mừng NCS Hoàng Thị Thu Hoàn

TS. Nguyễn Thị Hằng, Phó Trưởng khoa Sinh học, gửi lời cảm ơn sâu sắc tới các Thành viên Hội đồng đánh giá đã có mặt tại Phiên họp và mong muốn, trong thời gian tới, các nhà nghiên cứu trong Hội đồng đánh giá tiếp tục có những giúp đỡ đối với công tác đào tạo của Khoa Sinh học. Thay mặt Tập thể lãnh đạo Khoa Sinh học, TS. Nguyễn Thị Hằng đã gửi lời chúc mừng và tặng bó hoa tưới thắm tới NCS Hoàng Thị Thu Hoàn đã bảo vệ thành công Luận án tiến sĩ trước Hội đồng.

TS. Nguyễn Thị Hằng, Phó Trưởng khoa Sinh học, phát biểu và tặng hoa chúc mừng NCS Hoàng Thị Thu Hoàn

TS. Vi Xuân Học, Phó Trưởng khoa phụ trách Khoa Nông-Lâm-Ngư nghiệp, Trường Đại học Tân Trào phát biểu chúc mừng NCS Hoàng Thị Thu Hoàn

Hội đồng đánh giá Luận án chúc mừng thành công của NCS Hoàng Thị Thu Hoàn

Trong niềm vui và xúc động, NCS Hoàng Thị Thu Hoàn chân thành cảm ơn các thành viên của Hội đồng đánh giá Luận án đã góp ý, chỉ bảo để NCS có thể tiếp tục hoàn thiện Luận án của mình. NCS Hoàng Thị Thu Hoàn gửi lời cảm ơn và tri ân sự dìu dắt, chỉ bảo tận tình của tập thể Cán bộ hướng dẫn, Trường Đại học Sư phạm – Đại học Thái Nguyên, và Trường Đại học Tân Trào, đồng nghiệp, bạn bè và đặc biệt là gia đình – nơi luôn là hậu phương, là nguồn động viên và cổ vũ lớn lao để NCS có thể bảo vệ thành công luận án và đạt được học vị tiến sĩ như ngày hôm nay.

NCS Hoàng Thị Thu Hoàn tặng hoa tri ân tập thể cán bộ hướng dẫn

Gia đình chúc mừng thành công của NCS Hoàng Thị Thu Hoàn

Khoa Sinh học chúc mừng thành công của NCS Hoàng Thị Thu Hoàn!

 

Truyền thông Khoa Sinh học

 
 
loading....