Đang xử lý.....

BẢO VỆ VÀ ĐÁNH GIÁ LUẬN VĂN THẠC SĨ ĐỢT 1 NĂM 2022 

Theo quyết định của Hiệu trưởng trường Đại học Sư phạm – Đại học Thái Nguyên ngày 20/06/2022 về việc Thành lập Hội đồng đánh giá luận văn thạc sĩ và được sự ủy nhiệm của nhà trường, trong 2 ngày 30/06 và 05/07/2022, Khoa Sinh học tổ chức Phiên họp đánh giá luận văn thạc sĩ cho 13 Học viên thuộc 03 ngành: Di truyền học, Sinh học thực nghiệm, Lý luận và Phương pháp dạy học bộ môn Sinh học. Đến dự có các thầy cô, học viên cao học trong Khoa và Hội đồng đánh giá luận văn thạc sĩ gồm các Nhà Khoa học đến từ Sở Giáo dục và Đào tạo, Trường Đại học Khoa học, Trường Đại học Y Dược, Trường Đại học Sư phạm (ĐH Thái Nguyên), Trường Đại học Sư phạm Hà Nội, Tạp chí Giáo dục và các cán bộ hướng dẫn khoa học.

Các Đề tài luận văn ngành Di truyền học, Sinh học thực nghiệm tập trung vào các lĩnh vực Di truyền học và Công nghệ sinh học hiện đại ứng dụng trong Nông nghiệp Công nghệ cao và Hoạt tính sinh học của các hợp chất thiên nhiên. Trong khi đó, các đề tài luận văn thuộc ngành Lý luận và Phương pháp dạy học bộ môn Sinh học nghiên cứu về thiết kế, tổ chức dạy học trải nghiệm và sử dụng bài tập tình huống trong dạy học Sinh học. Các học viên được tiếp cận với các tri thức và phương pháp nghiên cứu hiện đại; kết quả nghiên cứu có tính thời sự, cấp thiết, có ý nghĩa khoa học và thực tiễn cao.

Học viên Vanhsy Sysouphanh, ngành Di truyền học bảo vệ luận văn trước Hội đồng

Học viên Phanthahak Santhana, ngành Sinh học thực nghiệm bảo vệ luận văn trước Hội đồng

Học viên Nguyễn Thu Trang, ngành LL&PP dạy học bộ môn sinh học bảo vệ luận văn trước Hội đồng

 

Luận văn của các học viên được Hội đồng đánh giá đáp ứng tốt yêu cầu của Luận văn thạc sĩ khoa học và đạt được loại giỏi và xuất sắc.

Tất cả các học viên đều được Hội đồng đánh giá luận văn nhất trí đề nghị Hiệu trưởng Trường Đại học Sư phạm-Đại học Thái Nguyên công nhận học vị và cấp bằng Thạc sĩ sinh học và thạc sĩ khoa học giáo dục.

Khoa Sinh học nồng nhiệt chúc mừng thành công của các Học viên.

 

Truyền thông Khoa Sinh học

 

loading....