Đang xử lý.....

THÔNG BÁO TỔ CHỨC HỌP HỘI ĐỒNG ĐÁNH GIÁ VÀ BẢO VỆ LUẬN ÁN TIẾN SĨ CẤP TRƯỜNG 

Trường Đại học Sư phạm-Đại học Thái Nguyên tổ chức họp Hội đồng đánh giá và bảo vệ luận án tiến sĩ cấp Trường của Nghiên cứu sinh Hoàng Thị Thu Hoàn
Tên đề tài luận án: “Nghiên cứu nuôi cấy in vitro và biểu hiện flavonoid 3’5’ hydroxylase nhằm tăng cường tổng hợp flavonoid ở cây Ô đầu (Aconitum carmachalii Debx.)”
Ngành đào tạo: Di truyền học, mã số: 9420121
Người hướng dẫn khoa học:
       1. GS.TS. Chu Hoàng Mậu, Trường Đại học Sư phạm - Đại học Thái Nguyên
       2. PGS.TS. Nguyễn Thị Ngọc Lan, Trường Đại học Sư phạm - Đại học Thái Nguyên
Thời gian: 8h30 ngày 20 tháng 06 năm 2022
Địa điểm: Phòng 104 - Nhà A4, Trường Đại học Sư phạm - Đại học Thái Nguyên
Trân trọng kính mời các nhà khoa học, thầy cô giáo, nghiên cứu sinh, học viên cao học và những người quan tâm đến dự!

loading....