Đang xử lý.....

Hoàn thành khảo sát đánh giá chất lượng Chương trình đào tạo trình độ Thạc sĩ chuyên ngành Di truyền học theo tiêu chuẩn của Bộ Giáo dục và Đào tạo 

Từ ngày 14/10/2022 đến hết ngày 17/10/2022, Đoàn đánh giá thuộc Trung tâm Kiểm định chất lượng giáo dục, Đại học Quốc gia Hà Nội đã hoàn thành khảo sát đánh giá chất lượng 04 chương trình đào tạo trình độ Thạc sĩ theo tiêu chuẩn của Bộ Giáo dục và Đào tạo, trong đó có Chương trình đào tạo chuyên ngành Di truyền học.

Từ 15h00, ngày 17/10/2022, Trường Đại học Sư phạm – Đại học Thái Nguyên đã phối hợp với Trung tâm Kiểm định chất lượng giáo dục - Đại học Quốc gia Hà Nội tổ chức Bế mạc đợt khảo sát chính thức đánh giá chất lượng 04 chương trình đào tạo trình độ thạc sĩ của Trường gồm: Di truyền học, Hoá vô cơ, Lý luận và phương pháp dạy học bộ môn Vật lý và Văn học Việt Nam. Tại Hội nghị bế mạc, các đại biểu, giảng viên và cán bộ quản lý đã nghe Đoàn chuyên gia đánh giá trình bày báo cáo sơ bộ kết quả khảo sát chính thức 04 chương trình đào tạo trình độ Thạc sĩ (Di truyền học, Hoá vô cơ, Lý luận và phương pháp dạy học bộ môn Vật lý và Văn học Việt Nam) với 11 tiêu chuẩn và 50 tiêu chí. Trong thời gian khảo sát chính thức 04 chương trình đào tạo trình độ Thạc sĩ , với tinh thần trách nhiệm, khoa học, chuyên nghiệp, Đoàn chuyên gia đánh giá ngoài đã triển khai các hoạt động chuyên môn nghiệp vụ, nghiên cứu kỹ lưỡng toàn bộ hồ sơ minh chứng của 04 chương trình đào tạo trình độ Thạc sĩ; gặp gỡ, trao đổi, phỏng vấn trực tiếp các bên có liên quan; thăm và kiểm tra điều kiện cơ sở vật chất phục vụ người học như: Giảng đường, Thư viện, các phòng tư liệu, khu Ký túc xá, Trạm y tế, phòng máy tính, phòng thí nghiệm, bể bơi, nhà thi đấu đa năng,... của Nhà trường. Trên cơ sở đó, so sánh đối chiếu với bộ tiêu chuẩn, tiêu chí nhằm đánh giá chính xác, khách quan các chương trình đào tạo trình độ Thạc sĩ của Trường. Báo cáo sơ bộ đã chỉ ra những điểm mạnh và khuyến nghị những hạn chế cần khắc phục của từng chương trình đào tạo trình độ Thạc sĩ được kiểm định lần này. Đoàn chuyên gia đánh giá ngoài cũng khuyến nghị Trường Đại học Sư phạm-ĐH Thái Nguyên tiếp tục cải tiến nhằm nâng cao chất lượng đào tạo của các chương trình được kiểm định, đồng thời công khai hóa, cam kết chất lượng đào tạo của Nhà trường đối với xã hội.

PGS.TS. Bùi Duy Cam - Trưởng Đoàn chuyên gia đánh giá ngoài báo cáo tại buổi Bế mạc

Tại buổi Bế mạc, đại diện lãnh đạo Trung tâm Kiểm định chất lượng giáo dục - Đại học Quốc gia Hà Nội, Trưởng đoàn chuyên gia đánh giá ngoài và đại diện lãnh đạo Nhà trường đã ký biên bản ghi nhớ kết thúc đợt khảo sát chính thức 04 chương trình đào tạo trình độ Thạc sĩ của Trường.