Đang xử lý.....

Khảo sát chính thức đánh giá chất lượng chương trình đào tạo trình độ thạc sĩ ngành Di truyền học 

Sáng ngày 14/10/2022, Chương trình “Khảo sát chính thức đánh giá chất lượng chương trình đào tạo trình độ thạc sĩ” bắt đầu tại Trường ĐHSP Thái Nguyên với bốn Chương trình đào tạo là: Di truyền học, Lý luận và phương pháp dạy học bộ môn Vật lý, Hoá vô cơ và Văn học Việt Nam do các Khoa quản lý, Khoa Sinh học, Khoa Vật lý, Khoa Hoá học và Khoa Ngữ văn.